Pædagogiske læreplaner

Dagtilbud Sydvest skal afrapportere arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Overordnet læreplan for det samlede dagtilbud

Afrapportering 2017

Der er materiale fra alle pædagogiske lederes områder, således at alle afdelinger er med i rapporterne.

Afrapporteringerne kan ses i bilagene herunder.