Inklusion af børn med særlige behov

Her kan du læse om arbejdet med inklusion af børn i Dagtilbud Sydvest

I dagtilbud Sydvest har vi 7 medarbejdere der arbejder særligt med inklusion, som i samarbejde med pædagogiske ledere retter deres indsats mod de til enhver tid værende inklusionsopgaver.

Arbejdet består i at bidrage til alle børns videre udvikling, i samarbejde med det primære pædagogiske fagpersonale på børnegrupperne. 

Medarbejderne med særlig fokus på inklusion, er ikke tilknyttet enkeltpersoner men bidrager til den samlede opgaveløsning.

I vores pædagogiske praksis anvender vi ressourceorienteret pædagogik.

Nyere forskning viser, at såfremt et barns udvikling skal forløbe optimalt, behøver det sensitiv støtte fra nære omsorgsgivere som både kan skabe følelsesmæssig tryghed og tillid, og som også kan vejlede barnet til at forstå og mestrede udfordringer som det vil møde når det vokser op.

Vi ved at nogle børn, behøver ekstra omsorg og støtte i forbindelse med læring og udvikling. Vi planlægger processer hvor der tages særligt hensyn til de børn, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt udviklings- og læringsmæssigt udbytte.

Ressourceorienteret pædagogik

Vi arbejder med ressourceorienteret pædagogik. Pædagogerne i Dagtilbuddet, er uddannet i anvendelsen af ICDP som pædagogisk metode.

Vi ønsker at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner. Pædagogerne omkring barnet skal bl.a. udvikle deres bevidsthed om, hvordan de praktiserer 8 samspilstemaer samt anvende tre dialoger med henblik på at barnet udvikles og trives.

De tre dialoger anvendes en udviklingsstøttende proces i kortere planlagte forløb især for børn med særlige behov.

Den følelsesmæssige dialog med barnet som forudsætter at pædagogen justerer sig til barnets tilstand og ser og følger dets initiativ,at han/hun udtrykker positive følelser og giver anerkendelse til barnet, og etablerer en emotionel dialog.

Den meningsskabende dialog hvor pædagog og barn med udgangspunkt i fælles opmærksomhed om fælles oplevelser, udvider disse og giver dem mening, giver forklaringer og fortæller historier så de fremstår som meningsfulde og interessante og knyttet til barnets øvrige erfaringsverden. På denne måde bliver barnet ledet ind i den fælles virkelighedsforståelse og opfatning, som er forudsætningen for normal udvikling.

Den regulerende og grænsesættende dialog hvor pædagogen hjælper barnet med at udvikle strategier for målrettet handling og selvkontrol, fra enkle situationer som at hjælpe barnet, med at klæde sig på og spise selv, til at hjælpe barnet til at forstå, planlægge og reflektere over konsekvenserne af sine handlinger.

Grænsesætningen bør være positiv, vejledende og konsekvent,ikke aggressivt nedsættende eller umyndiggørende. I modsætning til negativ regulering gennemføres positiv regulering i forbindelse med grænsesætning i en atmosfære af venlighed og gensidig respekt hvor der er klare regler for samspil.

  • Vi er foran barnet, ved at skabe rammer der forebygger konflikter, og vi skærmer barnet for konflikter med andre børn.
  • Vi synliggør barnets styrker for de andre børn og fortæller positivt om barnet.
  • Vi målretter aktiviteter til det enkelte barns udviklingstrin.
  • Vi arbejder med børnene i små grupper, eller med et barn og en voksen i små forløb, der har til formål at styrke barnets vej til næste udviklingstrin.

Den voksne kan aflæse og anerkende barnets aktuelle udviklingstrin, og dermed kunne motivere og støtte barnet frem til næste udviklingstrin.