Værdier og politikker

Værdigrundlag

Dagtilbuddets værdier omhandler selvfølgelig først og fremmest vores arbejde med børnene, men er også grundlaget for forældresamarbejdet og personalesamarbejdet.

Politikker i Dagtilbud Sydvest

Dagtilbud Sydvest retter sig bl.a. efter Randers Kommunes Børn- og ungepoltik og Sektorpolitikken for 0-5 år.

Aftalemål

I forbindelse med Randersmodellen indgår byrådet og de enkelte enheder i kommunen en 2 årig aftale med beskrivelse af mål for den kommende periode.

Pædagogiske læreplaner

Dagtilbud Sydvest skal afrapportere arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Sprogpakken

Randers kommune har deltaget i et uddannelsesforløb for pædagoger for at styrke det sproglige læringsmiljø på dagtilbudsområdet.

Vision

Vision for Dagtilbud Sydvest: Engagement, udvikling og glæde