Værdier og politikker

Værdigrundlag

Dagtilbuddets værdier omhandler selvfølgelig først og fremmest vores arbejde med børnene, men er også grundlaget for forældresamarbejdet og personalesamarbejdet.

Politikker i Dagtilbud Sydvest

Dagtilbud Sydvest retter sig bl.a. efter Randers Kommunes Børn- og ungepoltik og Sektorpolitikken for 0-5 år.

Aftalemål

I forbindelse med Randersmodellen indgår byrådet og de enkelte enheder i kommunen en 2 årig aftale med beskrivelse af mål for den kommende periode.

Pædagogiske læreplaner

Dagtilbud Sydvest skal afrapportere arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Inklusion af børn med særlige behov

Fra 1. august 2012 er alle støttemidler udlagt til institutionerne, og vi skal herefter løse opgaven om inklusion af alle børn.

Sprogpakken

Randers kommune har deltaget i et uddannelsesforløb for pædagoger for at styrke det sproglige læringsmiljø på dagtilbudsområdet.