Værdier og politikker

Værdier og vision

Dagtilbuddets værdier omhandler selvfølgelig først og fremmest vores arbejde med børnene, men er også grundlaget for forældresamarbejdet og personalesamarbejdet.

Politikker

Dagtilbud Sydvest retter sig bl.a. efter Randers Kommunes Børn- og ungepoltik og Sektorpolitikken for 0-5 år.

Aftalemål

I forbindelse med Randersmodellen indgår byrådet og de enkelte enheder i kommunen en 2 årig aftale med beskrivelse af mål for den kommende periode.

Pædagogiske læreplaner

Dagtilbud Sydvest skal afrapportere arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Sprogpakken

Randers kommune har deltaget i et uddannelsesforløb for pædagoger for at styrke det sproglige læringsmiljø på dagtilbudsområdet.