Tværfagligt samarbejde

En gang om måneden afholdes tværfagligt gruppemøde i Dagtilbuddet. Vejledningsteamet består af en socialrådgiver, en psykolog, en sundhedsplejerske og en talepædagog.

Både forældre og medarbejdere kan drøfte børn på mødet. Det er den pædagogiske leder, der koordinerer og er mødeleder.

Fremskudt rådgivning

Dagtilbuddet kan trække på en socialrådgivers kompetencer uden at der er oprettet en sag. Socialrådgiveren yder vejledning til medarbejdere og forældre.

Alle som er interesserede i denne vejledning kan rette henvendelse til den pædagogiske leder, som vil bistå med kontakten.

Vejledning

Hvis du har bruge for mere vejledning, har Randers Kommune en stor vifte af tilbud.

Se Støtte til børn og unge