Forældresamarbejde

I Dagtilbud Sydvest har vi i samarbejde med jer forældre et fælles ansvar for at udvikle et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Det giver de mest optimale vækstvilkår for jeres barn og skaber den størst mulige helhed i barnets hverdag. Det gør vi gennem en åben og tillidsfuld daglig dialog, hvor vi drager nytte af hinandens kendskab, viden og erfaring om barnet.

Samarbejdet har to sider, der skal forenes for at give jeres barn tryghed og trivsel. Jeres forudsætning for samarbejdet tager udgangspunkt i jeres eget barn og det følelsesmæssige og familiære hjemmeliv. Vi i dagtilbuddet har en faglig forudsætning, der tager udgangspunkt i dagtilbudslivet. Det betyder, at vi både skal forholde os til jeres barn og hele børnegruppen som en social gruppe.

Vi har et gensidigt ansvar for at fortælle om oplevelser og forandringer i hjemmet og i dagtilbuddet, der kan have betydning for en forståelse for barnets adfærd. Det giver både jer som forældre og os en mulighed for at håndtere barnets reaktioner og følelser.