Dagtilbudsbestyrelse

Dagtilbudsbestyrelsen er et vigtigt bindeled mellem forældre, personale og ledelse.

Dagtilbudsbestyrelsen deltager i drøftelser med det formål at give børnene de bedst mulige rammer for trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet.

Dagtilbudsbestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder:

  • Pædagogiske principper
  • Dagtilbuddets aktiviteter
  • Anvendelse af budget
  • Ansættelse af personale

Læs mere om dagtilbudsbestyrelsen sammensætning og opgaver i:

Kontakt til formanden for dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydvest:

Jesper Lanng, lanng@mail.tele.dk, tlf. 40 21 14 25

Vedtagne principper og politikker

Dagtilbudsbestyrelsen vedtager en række principper og politikker på vegne af alle afdelingerne i Sydvest.

Disse principper og politikker gælder for alle på tværs af dagtilbuddet.

De vil efterhånden blive tilføjet herunder som bilag, når de er endeligt vedtagne på bestyrelsesmøderne.

De vil også ligge som bilag på det mødereferat, hvor det blev besluttet.

Mødevirksomhed i dagtilbudsbestyrelsen Sydvest