Dagtilbudsbestyrelse

Dagtilbudsbestyrelsen er et vigtigt bindeled mellem forældre, personale og ledelse.

Dagtilbudsbestyrelsen deltager i drøftelser med det formål at give børnene de bedst mulige rammer til trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet.

Dagtilbudsbestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af ​​dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder:

  • Pædagogiske principper
  • Dagtilbuddets aktiviteter
  • Anvendelse af budget
  • Ansættelse af personale

Læs mere om dagtilbudsbestyrelsen sammensætning og opgaver i:

Kontakt

Kontakt formand for dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydvest:

Anne Bisgaard Christensen
26287248
abchristensen@grundfos.com

Vedtagne principper og politikker

Dagtilbudsbestyrelsen vedtager en række principper og politiker på vegne af alle afdelingerne i Sydvest.

Disse principper og politikker gælder for alle på tværs af dagtilbuddet.

De vil efterhånden blive tilføjet nedenfor som bilag, når de er endelige vedtagne på bestyrelsesmøderne.

Politikker kan findes her

De vil også ligge som bilag på det mødereferat, hvor det blev besluttet: