Brugerundersøgelser

Hermed det overordnede resultat for Dagtilbud Sydvest

Rapporten er drøftet i både MED og dagtilbudsbestyrelse.

Alle er enige om, at der er potentiale for udvikling, således at vi stræber efter at blive det bedste vi kan blive.