Samarbejde

Dagtilbudsbestyrelse

Dagtilbudsbestyrelsen er et vigtigt bindeled mellem forældre, personale og ledelse.

Fra vuggestue til børnehave

Nogle forældre er bekymrede for, hvordan deres barn skal kunne leve op til de krav, der stilles i børnehaven. Derfor er det også vigtigt, at vuggestuen ikke kun forbereder barnet på starten i børnehave, men også i god tid forbereder og beroliger forældrene.

Fra børnehave til skole

Overgangen fra børnehave til skole og SFO/fritidshjem vægtes højt i Randers Kommune. Her kan du læse mere om, hvordan overgangen finder sted.

Samarbejde i Norden

Daginstitutionerne har gennem de seneste år haft samarbejde med dagistitutioner fra Randers Kommunes Nordiske venskabsbyer Västerås i Sverige, Ålesund i Norge, Lahti i Finland og Akureyri i Island.

Brugerundersøgelser

Hermed det overordnede resultat for Dagtilbud Sydvest