Vision

Vision for Dagtilbud Sydvest: Engagement, udvikling og glæde

Engagement

I Dagtilbud Sydvest vil vi være det dagtilbud, som både forældre, børn og personale vælger til. Vi vil kendes på medarbejdernes store engagement, hvor pædagogiske værdier, som det anerkendende ressource syn og ordentlighed, er kendetegnende for alle relationer.

I Dagtilbud Sydvest vil forældre og børn møde veluddannede og fagligt velfunderede medarbejdere, som er autentiske og anerkendende, og som har forskellige kompetencer, som supplerer hinanden. Medarbejdere som i den daglige praksis har en reflekterende kultur, hvor der arbejdes med refleksion over egen og andres praksis.

I Dagtilbud Sydvest vil vi prioritere samarbejdet med forældrene højt. Et samarbejde der er præget af lydhørhed og imødekommenhed. Vi vil inddrage og gøre brug af forældrenes engagement og ressourcer, til at understøtte den pædagogiske opgave i dagtilbuddet.

Udvikling

I Dagtilbud Sydvest ser vi det som vores opgave, at skabe et trygt udviklingsmiljø for børn, hvor trivsel og læring er i fokus. Det enkelte barn skal både føle sig set og hørt, som forudsætning for at kunne knytte sig til andre. Barnet skal også opleve, at være en del af et betydningsfuldt fællesskab, der kan give tryghed og følelsen af at ”høre til”.

I Dagtilbud Sydvest er alle børn medregnet i fællesskabet, uanset hvad barnets forudsætninger er. Vi vil arbejde for at børn i og med vanskeligheder, får en optimal pædagogisk indsats. Vi vil tilbyde børnene spændende læringsmiljøer, hvor både sundhed, natur, IT og kreativitet integreres i et lærende miljø.

I Dagtilbud Sydvest arbejder vi hele tiden med at udvikle inspirerende læringsmiljøer, båret af innovation, viden, forskning, kreativitet og fantasi. Et læringsmiljø, hvor vi har fokus på at skabe en god balance mellem pædagogisk planlægning og børnenes egen tid og initiativer.

Glæde

I Dagtilbud Sydvest er glæden drivkraften i vores arbejde med børnene.  Vi lægger vægt på et positivt livssyn, evnen til at begejstres, se muligheder frem for begrænsninger, samt det at være nysgerrig og udforskende i forhold til vores egen praksis.

I Dagtilbud Sydvest skal glæden være med til at sikre udvikling, tryghed, trivsel, omsorg og læring for alle børn. Vi vil skabe et fællesskab, hvor livsglæden er fremherskende og børnenes behov er i centrum.

I Dagtilbud Sydvest skal glæden være fremherskende i vores arbejdskultur, båret af en klar kommunikation, god formidling og åben dialog, gensidig respekt og forståelse, samt fokus på kerneopgaven og fælles lyst til at nå målet.

I Dagtilbud Sydvest vil vi kendes på GLADE og TILFREDSE børn, forældre og medarbejdere.