Samarbejde

Dagtilbudsbestyrelsen

Dagtilbudsbestyrelsen er et vigtigt bindeled mellem forældre, personale og ledelse. Dagtilbudsbestyrelsen deltager i drøftelser med det formål at give børnene de bedst mulige rammer for trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet. Dagtilbudsbestyrelsen tager aktivt del i udviklingen af dagtilbuddet, og har indflydelse på bl.a. følgende områder: Pædagogiske principper, Dagtilbuddets aktiviteter, Anvendelse af budget og Ansættelse af personale

Læs mere om dagtilbudsbestyrelsen sammensætning og opgaver i Styrelsesvedtægten.

Formand for dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydvest er Jesper Lanng, lanng@mail.tele.dk, tlf. 40 21 14 25.

Forældreråd

Formålet med forældrerådet er, at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet. Bl.a. ved at:

  • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag, og komme med oplæg og tilbagemeldinger
  • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen i forbindelse med møder og arrangementer
  • arrangere sociale aktiviteter

Forældrerådets medlemmer består af fire forældre fra afdelingen og en formand, der er med i dagtilbudsbestyrelsen.

Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg.

Forældrerådet afholder mindst to årlige møder.

Forældresamarbejde

I Dagtilbud Sydvest har vi i samarbejde med jer forældre et fælles ansvar for at udvikle et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Det giver de mest optimale vækstvilkår for jeres barn og skaber den størst mulige helhed i barnets hverdag. Det gør vi gennem en åben og tillidsfuld daglig dialog, hvor vi drager nytte af hinandens kendskab, viden og erfaring om barnet.

Samarbejdet har to sider, der skal forenes for at give jeres barn tryghed og trivsel. Jeres forudsætning for samarbejdet tager udgangspunkt i jeres eget barn og det følelsesmæssige og familiære hjemmeliv. Vi i dagtilbuddet har en faglig forudsætning, der tager udgangspunkt i dagtilbudslivet. Det betyder, at vi både skal forholde os til jeres barn og hele børnegruppen som en social gruppe.

Vi har et gensidigt ansvar for at fortælle om oplevelser og forandringer i hjemmet og i dagtilbuddet, der kan have betydning for en forståelse for barnets adfærd. Det giver både jer som forældre og os en mulighed for at håndtere barnets reaktioner og følelser.

Tværfaglige gruppemøder

En gang om måneden afholdes tværfagligt gruppemøde i Dagtilbuddet.

Vejledningsteamet består af en socialrådgiver, en psykolog, en sundhedsplejerske og en talepædagog.

Både forældre og medarbejdere kan drøfte børn på mødet.

Det er den pædagogiske leder, der koordinerer og er mødeleder.

Fremskudt rådgivning

Dagtilbuddet kan trække på en socialrådgivers kompetencer uden at der er oprettet en sag.

Socialrådgiveren yder vejledning til medarbejdere og forældre.

Alle som er interesserede i denne vejledning kan rette henvendelse til den pædagogiske leder, som vil bistå med kontakten.

Vejledning

Hvis du har bruge for mere vejledning, har Randers Kommune en stor vifte af tilbud.

Se Støtte til børn og unge