Madordning

I Dagtilbud Sydvest har der været afstemning om kostordning i efteråret 2016.

Det er ganske få afdelinger, som har fravalgt kostordning. Dagtilbudsbestyrelsen og dagtilbudsledelsen har i fællesskab arbejdet for, at alle børn kan få frisktilberedt mad hver dag i deres daginstitution.

De afdelinger, som har fravalgt madordning, har ikke køkkener i en standard, som kan producere mad fra bunden af. Men bestyrelsen har som vision, at det en dag er muligt for alle børn i dagtilbuddet.

Følgende afdelinger har kostordning:

  • Børnehuset Viborgvej
  • Børnehuset Birkebo
  • Børnehuset Gudenådalen
  • Børnehaven Stevnstrup
  • Børnehuset Æblehaven
  • Børnehuset Overvænget
  • Børnehaven Ålykke