Praktisk information

Syge børn

I tilfælde af sygdom, bør barnet holdes hjemme. Det kan smitte andre børn og personale. Men det er lige så meget af hensyn til det syge barns egen tryghed, trivsel og velbefindende, at det bliver passet hjemme, indtil det igen er på højkant.

Fælles feriepasning

Der etableres pasning i en eller flere institutioner i Randers Kommune for de børn, som har behov.

Madordning

I Dagtilbud Sydvest har der været afstemning om kostordning i efteråret 2016.

Hvis jeres barn kommer til skade

Hvis jeres barn kommer til skade vil vi i første omgang vurdere skadens omfang, og reagere i forhold til dette.

Inklusion

Dagtilbud Sydvest råder selv over de tildelte timer til inklusion.