Praktisk information

Hvis jeres barn kommer til skade

Hvis jeres barn kommer til skade vil vi i første omgang vurdere skadens omfang, og reagere i forhold til dette.

Madordning

I Dagtilbud Sydvest har der været afstemning om kostordning i efteråret 2016.

Inklusion

Dagtilbud Sydvest råder selv over de tildelte timer til inklusion.

Vision

Vision for Dagtilbud Sydvest: Engagement, udvikling og glæde