Når dit barn er sygdomsramt

I tilfælde af sygdom, bør barnet holdes hjemme. Det kan smitte andre børn og personale. Men det er lige så meget af hensyn til det syge barns egen tryghed, trivsel og velbefindende, at det bliver passet hjemme, indtil det igen er på højkant.

Der kan være forskellige opfattelser af, hvornår et sygt barn må komme i dagtilbud igen.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme. Og den omfatter alt fra hepatitis, influenza og kighoste til børneorm, mellemørebetændelse og lus m.m.

Du kan også orientere dig rundt på de andre links vedrørende børn, børns sygdomme og andre relevante oplysninger.