Syge børn

I tilfælde af sygdom, bør barnet holdes hjemme. Det kan smitte andre børn og personale.

Men det er lige så meget af hensyn til det syge barns egen tryghed, trivsel og velbefindende, at det bliver passet hjemme, indtil det igen er på højkant.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme. Og den omfatter alt fra hepatitis, influenza og kighoste til børneorm, mellemørebetændelse og lus m.m.

Giv besked

Hvis jeres barn er syg eller holder fri, er det vigtigt I giver  besked. Dette kan I gøre med en SMS eller en tlf. opringning.

Lægeordineret medicin vil personalet som hovedregel ikke give jeres barn, men der vil være undtagelser, hvis jeres barn har en kronisk sygdom. Dette vil være efter aftale med behandlende læge.

Smitstoffet kan spredes fra afføringen via hænderne til mund, til legetøj og til madvarer.

Den væsentligste smitteoverførsel i en institution sker fra en person med akut diarrésygdom.

Symptomer

De hyppigste symptomer på maveinfektioner er opkastning, diarré, mavesmerter og eventuelt feber. Mavesmerterne er ofte turevise.

Forholdsregler

På grund af smitte via hænderne er god håndhygiejne den bedste måde at afbryde smittevejene på. Hænderne skal vaskes efter toiletbesøg, hjælp til toiletbesøg eller bleskift samt inden spisning og håndtering af madvarer. Barnets hænder skal også vaskes.

Ved virus-øjenbetændelse er barnet som regel forkølet og hvis barnet ikke er alment påvirket og øjenbetændelsen ikke er voldsom må barnet modtages.

Ved bakterie-øjenbetændelse skal barnet behandles med antibiotika. Barnet må modtages når behandling er iværksat, og har haft effekt således, at pusmængden og rødmen er aftagende.

Børnesår er ikke farlige, men de spiller en stor rolle i børneinstitutionerne, da de er meget smitsomme.

Børn må først komme i daginstitutionen, når sårene er tørret ind og skorperne faldet af, og barnet dermed er smittefri. Små børn har generelt ikke forståelse for renlighed og vil hele tiden berøre sårene og kradse i dem. Derved øges smitterisikoen.