Praktisk information

Her kan du læse alt det praktiske om at havde dit barn i Dagtilbud Sydvest.

Når børnene bliver afleveret er det vigtigt med kontakt med en voksen, så vi ved barnet er kommet.

Nogle børn vil gerne vinke alene, nogle vil vinke med en voksen. Jo mindre barnet er, jo mere har det oftest brug for en voksen når det siger farvel. Det er vigtigt at få sagt farvel på en god måde, da dette er grobund for en god dag for både barn og forældre. Det er også vigtigt med små informationer der har betydning for barnets dag, har det sovet dårligt, eller andre ting der kan påvirke dagen for barnet. Denne lille dialog mellem forældre og personale er vigtig her.

Når I henter barnet er det også vigtigt at have kontakt med en voksen. Få sagt farvel og eventuelt at høre lidt om barnets dag. Måske en lille glad historie eller andre informationer der er vigtige for en fortsat god dag.

Er der andre end jer forældre der henter barnet, er det en vigtig information.

Når børnene bliver afleveret er det vigtigt med kontakt med en voksen, så vi ved barnet er kommet.

Nogle børn vil gerne vinke alene, nogle vil vinke med en voksen. Jo mindre barnet er, jo mere har det oftest brug for en voksen når det siger farvel. Det er vigtigt at få sagt farvel på en god måde, da dette er grobund for en god dag for både barn og forældre. Det er også vigtigt med små informationer der har betydning for barnets dag, har det sovet dårligt, eller andre ting der kan påvirke dagen for barnet. Denne lille dialog mellem forældre og personale er vigtig her.

Når I henter barnet er det også vigtigt at have kontakt med en voksen. Få sagt farvel og eventuelt at høre lidt om barnets dag. Måske en lille glad historie eller andre informationer der er vigtige for en fortsat god dag.

Er der andre end jer forældre der henter barnet, er det en vigtig information.

I Randers Kommune bliver pasning i ferieperioder tilrettelagt efter forældrenes behov for pasning.

Børn og skoleudvalget har besluttet, at der kan arrangeres fælles pasning, hvis der forventes et fremmøde på 40 % eller derunder.

Hvis fremmødet er lavt, er der således feriepasning på følgende dage:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De tre dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27. - 31. december
 • Uge 29 og 30

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydvest har udpeget Børnehuset Gudenådalen som fast ferieåben afdeling, såfremt fælles pasning arrangeres. Der vil altid være personale med fra barnets oprindelige afdeling, når der er feriepasning.

24. december er afdelingerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning.

Der er ikke lukket i afdelingerne på andre hverdage.

 

Alle afdelinger i Dagtilbud Sydvest har kostordning:

 

Vi forventer at børnene på solskinsdage, er smurt ind i solcreme når de afleveres om morgenen.

I Vuggestuerne smøres børnene med Solcreme igen efter middagssøvnen, samt efter behov.

I Børnehaverne smøres børnene med solcreme til middag og efter behov.

Ophold i solen

I indretningen af legepladserne er der taget højde for at børnene kan søge skygge under træer eller solsejl.

I sommer perioden vurderer personalet om der på grund af sol og varme, skal være mulighed for at lege inde mellem kl.12 og kl. 15.

Solhat

Vi anbefaler, at især de yngste børn medbringer en solhat.

 • Anoraksnore, halstørklæder o. lign. må ikke forekomme på legepladsen og vil blive fjernet efter orientering af forældrene.
 • Børn må ikke klatre på låger, hegn, plankeværk og hæk.
 • Alle legepladsregler gælder også når børnene er sammen med deres forældre.
 • Børn må ikke lege med cykelhjelm på!
 • Vandleg skal foregå under forsvarligt opsyn af voksne.
 • Snore/sjippetov o. lign. må ikke forekomme, medmindre det er en voksenstyret aktivitet.

De fleste skader er små, og kan klares af os i institutionen. Et plaster og lidt omsorg vil her gøre underværker.

Det sker at et barn får en flænge, eller andet der kræver vi må på skadestuen. Vi vil her kontakte jer, og aftale om I har mulighed for at tage på skadestuen med jeres barn.

I tidsrummet mellem 8-16 skal man som noget nyt kontakte egen læge inden besøg på skadestuen. Det kræver at vi altid er opdateret på hvem der er barnets læge.

Hvis ikke I har mulighed for at hente barnet og tage med det på skadestuen, vil vi selvfølgelig gøre det.

Ved alvorligere skader tager vi på skadestuen og kontakter omgående jer.

 flere oplysninger på Region Midtjyllands hjemmeside

Vi har medarbejdere, som arbejder på tværs af stuer/grupper i dagtilbuddet.

Det betyder, at der kan foregå en hurtig og målrettet indsats i forhold til at understøtte barnets udvikling. Vi kan etablere en ramme, der understøtter enten det enkelte barns behov og/eller gruppens udvikling bedst muligt.

Inklusion er alles ansvar og baserer sig på samarbejdet mellem hjemmet og det øvrige personale.

Mål for inklusionsindsatsen

Overordnet vision for inklusion

Børn og skoleudvalget i Randers Kommune har besluttet at de eksisterende midler til specialpædagogisk bistand i dagtilbud og institutioner skal udlægges til institutionerne pr. 1. august 2012.

Efter denne dato vil det således være den enkelte institution, som alene skal tage initiativ til at imødegå vanskeligheder for de børn, som har behov herfor.

I den anledning vil Afd. Børn i Børn, skole og kultur iværksætte et inklusionsprojekt, som kan understøtte det arbejde, og som kan sikre at udlægningen af midlerne sker i overensstemmelse med hensigten bag den politiske beslutning.

I projektet har lederne en helt central rolle, fordi de skal facilitere en proces, som kan medvirke til at fokusere på en kultur, som kommer børnene til gode, når det gælder trivsel, læring og udvikling.

Definition af inklusion

Inklusion er, når alle børn oplever sig som anerkendte, aktive og værdifulde deltagere i det lærende fællesskab ved, at der bevidst arbejdes inkluderende i forhold til planlægningen af hverdagen.

Børn er inkluderet, når de oplever sig som værdifulde deltagere i det lærende fællesskab, hvor de trives, har positive sociale relationer til jævnaldrende og til voksne, og hvor de udvikler sig optimalt i forhold til egne potentialer på det personlige, sociale og færdighedsmæssige område.

Målsætninger for inklusion

Målet er:

 • at mangfoldighed værdsættes, således alle børn lærer at forstå og håndtere det, som er anderledes end dem selv.
 • at alle børn deltager i et socialt forpligtende, udviklende og lærende fællesskab, hvor det enkelte barns livsvilkår, forudsætninger og historie respekteres og værdsættes.
 • at forældre bliver inddraget som barnets vigtigste ressource og bliver bevidste om, hvordan de selv kan medvirke til barnets udvikling og inklusion.
 • at støtte børnenes trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet ved at skabe mulighed for tidligt at iværksætte rettidige, differentierede og fleksible indsatser, hvor barnet kan forblive en del af fællesskabet.
 • at etableringen af tidlige fleksible indsatser for barnet i dagtilbuddet kan reducere senere mere indgribende foranstaltninger for barnet.

Forudsætninger for inklusion

 • Ressourcesynet skal ligge til grund for praksis.
 • Organisering af et differentieret læringsmiljø med integration af specialpædagogisk viden og redskaber
 • Personalets inklusionskompetence
 • Forældre som ressource i inklusionsarbejdet
 • Ledelse og organisering skal understøtte inklusionsarbejdet
 • Tidlig og fleksibel indsats - betydning af det den tværfaglige indsats
 • Den pædagogiske læreplans betydning for arbejdet med inklusion