Om Dagtilbud Sydvest

Forsikring

Børn indmeldt i dagtilbud/dagpleje i Randers kommune er ikke omfattet af en forsikring.

Studerende

I Dagtilbud Sydvest har vi ansat en lønnet studerende i flere afdelinger.

Aftale, budget og regnskab

Randersmodellen