Pædagogiske læreplaner

I børnehuset Viborgvej funderer vi vores aktiviteter i de gældende pædagogiske læreplaner og aftalemål:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer

Vi bestræber os på at børnene udfordres og stimuleres på alle seks læreplaner i vores daglige aktiviteter, men gerne med fokus på et eller to læreplanstema ad gangen.

Se i mappen sprog og kognition, der er links til evalueringer på tidligere læreplanstemaer.