Dagligdagen

Vuggestuen

Morgen

Vuggestueafdelingen åbner kl. 6.30, og vi samles på Solstuen, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.45.

Kl. 7.30 er der mødt en medarbejder fra alle 3 stuer – og efter morgenmaden fordeler vi os på stuerne.

Her modtager vi de øvrige børn – og hygger os med leg og samtale, bl.a. om børnenes bøger og huse.

Børnene tilbydes et lille måltid kl. 9 – rugbrød med smør og frugt.

Derefter holder vi samling. Vores fokus er den sproglige stimulering. Vi synger ”Go`morgen” sangen og taler om, hvem der er kommet, og hvem der mangler.

Vi synger fagte-sange, leger sanglege, fortæller/læser historier, øver rim og remser, taler om farver og tal – eller noget helt andet ...

Formiddag

Om formiddagen deler vi ofte børnene i mindre grupper – med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke læringsaktiviteter, barnets skal deltage i.

I forløb på 4-5 måneder arbejder vi også med de pædagogiske læreplanstemaer. Gennem leg, samtaler og oplevelser fordyber vi os i de enkelte temaer.

Vi prioriterer, at børnene kommer ud at lege på legepladsen hver dag.

Vi betragter legepladsen som et læringsrum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen at udforske de muligheder, der findes.

Vi støtter barnet i at blive selvhjulpen – både ved af og påklædning – og ved håndvasken.

Vi spiser middagsmad ca. kl. 10.45.

Vi spiser i små grupper, da vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger vægt på dialogen under måltidet – og at børnene aktivt tager del i at dække bord, hælde mad op, skære ud o. lign.

Søvn

Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

De fleste børn sover middagssøvn i institutionen.

De yngste børn sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser o.a.

De store børn sover inde på madrasser, hvor vi hygger med historielæsning eller sang, og den voksne sidder hos børnene, til de sover. De vågne børn leger i alrummet.

Det er vores holdning, at de yngste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i institutionen.

Eftermiddag

Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags mad.

Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.

Mellem kl. 16.00 og 16.45 samles børnene på en stue. Børnene leger eller får læst historie, og de får lidt at spise og drikke.

Institutionen lukker kl. 16.45, fredag kl. 16.

Børnehaven

Børn leger en stor del af den tid, de er i børnehaven, men der er også mange praktiske ting, der hver dag skal fungere. Der skal ryddes op. Børnene skal dække bord og der skal spises, - bordene skal ryddes og rengøres. På legepladsen skal der ryddes op sidst på dagen og vi hjælper hinanden – både børn og voksne.

Disse praktiske aktiviteter har alle et pædagogisk formål.

Alle vores aktiviteter tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.

Den daglige rytme

Børnehaven åbner kl. 6.30, hvor I bliver mødt og modtaget af en af vores faste morgen åbnere. Børn og forældre bliver mødt med et "godmorgen" fra de voksne, - der er i alrummet. Herefter hjælper de voksne de børn, - der har brug for hjælp til at "vinke farvel".

Børnene er fortrinsvis i alrummet frem til kl. 7.30, hvor de hygger sig med hinanden og de voksne.

Kl.7.30-8.00 er personalet på alle stuer mødt frem. Vi har tilrettelagt vores mødetider således i kan møde en voksen fra barnet stue mellem 8.00 – 15.30. Efterhånden møder der flere børn og voksne frem, og børnene finder sammen med deres venner og går i gang med deres lege.

Hver dag kl. 9.00 holder vi samling med stuens børn. Her er der fokus på den sproglige udvikling, og vi lægger vægt på at have en dialog med børnegruppen om dagens aktiviteter, og ligeledes inddrages forskellige sprogaktiviteter, eksempelvis rim og remser, fortælling, ugen ord mv. Her tilbydes børnene at finde deres madpakke frem og spise et stykke brød herfra.

Tre dage om ugen arbejdes der med læreplansaktiviteter på stuerne. Børnene er delt ind i projektgrupper. I kan følge med i læreplansaktiviteterne på ugeplan på Tabulex og på den enkelte stue.

Kl. 11.00 spiser børnene deres madpakker. Derefter går vi sammen ud på legepladsen og leger her til hen på eftermiddagen afhængig af vejr og vind. I foråret, sommeren og efteråret tilbringer børn og voksne meget tid på legepladsen.

Kl. 13.45 mødes børnene igen stuevis og spiser deres eftermiddagsmad eller resterne fra madkassen, - enten inde eller ude, afhængig af vejret. Herefter leger børnene videre indtil de bliver hentet af deres forældre.

Om efteråret/vinteren er vi fortrinsvis i alrummet fra kl. 16.00 til 16.45, men om sommeren er vi lige så ofte på legepladsen.

Institutionen lukker kl. 16.45, fredag kl. 16.