Børnehuset Viborgvej

Om Børnehuset Viborgvej

Børnehuset Viborgvej er en kombineret institution, med børn fra 0-6 år. Når i har fået plads til jeres barn i vuggestuen, fortsætter barnet automatisk i børnehaven.

Beliggenhed

Børnehuset Viborgvej ligger tæt på centrum og banegård samt tæt på motorvejsafkørsel.

Fysiske rammer

Vuggestuen og børnehaven ligger i to separate huse på en stor fælles grund, bundet sammen af et udendørs fællesområde.

Kontakt

Kontaktoplysninger til Børnehuset Viborgvej

Åbningstider i Børnehuset Viborgvej

Børnehuset Viborgvej har åbent: Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.45 Fredag kl. 6.30 til kl. 16.00

Stuerne

Vi prioritere at arbejde i små grupper, både i vuggestuen og i børnehaven. Dette gør vi ud fra et inkluderende perspektiv, fordi vi mener det er lettere at inkludere børn i små grupper.

Traditioner

I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner, mange af dem i fælleskab med børnenes familier. Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.

Pædagogisk fokus

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres omgivelser at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til, samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Forældrerådet

Forældrerådet består af 5 medlemmer, som vælges blandt forældrene, der er valg hvert andet år.

Frokostordningen

Måltiderne i Børnehuset Viborgvej er højt prioriteret. Der serveres mad til alle børn hele dagen. Både i vuggestuen og i børnehaven.

Pædagogiske læreplaner

Børn og læring

Studerende

Her finder du praktikstedsbeskrivelse for Dagtilbud Sydvest, gældende for alle afdelinger i dagtilbuddet.

Sprog og kognition

I Randers kommune arbejder vi med emnet sprog og kognition, pædagogerne på stuerne er afsted på forskellige temadage - fx har vi i her i 2017 arbejdet med: Kultur, æstetik og fællesskaber Sammenhæng fra Dagtilbud til skole Natur, udeliv og science