Børnehuset Viborgvej

Børnehuset Viborgvej har en dejlig stor legeplads og ligger tæt på park, å og skov

Vi har modtaget Friluftsrådets blå flag, som belønning for at vi dagligt arbejder med bevægelse i naturen. Vi har også modtaget friluftrådets grønne flag. I 2022 modtag verdensmålsflaget også fra friluftsrådet. At modtage verdensmålsflaget betyder at vi i hele børnehuset arbejder med verdensmålene, helt nede i børnehøjde fx ift. affaldssortering, klima, dyrene i havet og til lands osv.

Børnehuset Viborgvej er en kombineret institution, med børn fra 0-6 år. Når i har fået plads til jeres barn i vuggestuen, fortsætter barnet automatisk i børnehaven.

Vi er tre vuggestuegrupper, hvor vi kan modtage op til 42 vuggestuebørn og fire børnehavegrupper, hvor vi kan modtage op til 80 børn. Vuggestuen og børnehaven ligger i to bygninger. Legepladsen forbinder de to huse med et fællesområde til udeliv. Vi har gennem de sidste år, arbejdet meget med Natur, Udeliv og Science og derved gjort os fortjent til at modtage Friluftsrådets "det grønne flag". Vi har yderligere modtaget Friluftsrådets "det blå flag". vi bruger dagligt bevægelse i naturen eller på legepladsen. Vi har i det hele taget stor fokus på, at børnene bruger kroppen og bevæger sig hver dag, både i vuggestuen og i børnehaven. I 2022 har vi modtaget verdensmålsflaget i Børnehuset, vi har stor fokus at arbejde med verdensmålene,  helt ned på børnehøjde bl.a. har vi opmærksomheden på madspil, affaldssortering, bæredygtighed, biodiversitet og meget mere.

Bus nr. 62, 73 og 231 kører lige til døren.

 • Vuggestuen og børnehaven ligger i to separate huse på en stor fælles grund, bundet sammen af et udendørs fællesområde. Vi har en stor og dejlig kuperet legeplads med træer, buske og græs samt masser af udfordringer for de forskellige aldersgrupper i Børnehuset.
 • I Vuggestuen har vi en stor legeplads med mange muligheder for bevægelse og aktiviteter, en sansesti/junglesti, højbede og meget andet.
 • I Børnehaven er der fodboldbane, gokartbane, en legeplads med mange muligheder for bevægelse og aktiviteter og store terrasser med mulighed for samling og fælles eftermiddagsmad.

Fællesområdet er et afgrænset fordybelsesområde med højbede og planter der stimulerer sanserne, samt sansehave og spiselige planter. Vi har højbede med grøntsager, hvor børnene oplever processen i "fra jord til bord". Vi har et lille aktivitetshus og bålplads samt en labyrint af bøgehække, der giver lyst til bevægelse og udforskning. 

Indenfor er der tænkt på børnemiljøet, og der er skabt små rum hvor børnene kan lege i små grupper. Vi har alrum i begge huse, hvor vi har mulighed for at lave fællessamlinger og aktiviteter i forbindelse med læreplansarbejdet.

Se dogme-video af vores udeområder:

Vuggestuen

Børnehaven

Vuggestuen

Vuggestuen Viborgvej
Viborgvej 98A
8920 Randers NV

Telefon: 8915 9242
E-mail til pædagogisk leder Pia Johansen: pkj@randers.dk

Telefonnumre til stuerne
Solstuen: 8915 9243 5133 4154
Månestuen: 8915 9244 5133 4095
Stjernestuen: 8915 9245 5133 4029

Børnehaven

Børnehaven Viborgvej
Viborgvej 96 
8920 Randers NV

Telefon: 8915 9231
E-mail til pædagogisk leder Pia Johansen: pkj@randers.dk

Telefonnumre til stuerne
Jorden: 8915 9232 5133 3789
Kometen: 8915 9233 5133 3735
Galaksen: 8915 9235 5133 3525
Satellitten: 8915 9234 6113 7272

Pædagogisk leder

Pia Kjærsgaard Johansen
Telefon: 2345 7746
E-mail: pkj@randers.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Vuggestuen

Vuggestuen er inddelt i 3 stuer: Sol, Måne og Stjerne stuen. Der er 14 børn på hver stue. En formiddag om ugen er de ældste vuggestue børn (Astronauterne) i børnehaven. Vi bruger dagen på at sikre den gode overgang fra vuggestue til børnehave. Når vuggestuebørnene har været vant til at komme der de sidste måneder inden børnehavestart, gør det, at de kender til både børnehaven, stuerne og de voksne. Dermed lettes overgangen for barnet, når det starter i børnehave.

Børnehaven

Børnehaven er inddelt i 4 stuer: Jorden, Kometen, Satellitten og Galaksen. Galaksen er stuen for de 3 årige, Satellitten er stuen for de 3½-4 årige, Kometen er stuen for de 4-5 årige og Jorden er stuen for de 5 årige.

På alle stuerne arbejder vi i små grupper og deler os, når vi tager på tur osv. 

Vuggestuen

Dagens gang i vuggestuen i Børnehuset Viborgvej

Morgen

Kl. 6.30 åbner vuggestuen og vi mødes i alrummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.15.

Personalet møder ind således, at der kl. 7.30 er en personale fra hver stue, idet vi ved, at det er vigtigt for barn og  forældre at blive modtaget af en voksen, de kender.

Kl. ca. 7.30 går vi ind på stuerne, hvor vi leger og laver forskellige aktiviteter.

Børnene tilbydes et lille måltid ca. kl. 8.45

Efter kl. 8.45 maden holder stuerne samlingsstund. Vi sidder ved bordet/ eller på gulvet, og vi taler med børnene om hvilke børn, der er kommet, og hvilke børn vi mangler. Vi synger og fortæller historier.

Formiddag

Om formiddagen foregår der planlagte aktiviteter eller leg på legepladsen. Med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke aktiviteter barnet skal deltage i.

Nogle er fx på tur, på legepladsen, i børnehaven. Nogle gange bliver en lille gruppe børn inde og leger med fingermaling o. a. De fleste dage leger børnene også på legepladsen.

Når vi skal ud at lege eller på tur, prioriterer vi at støtte barnet med at blive selvhjulpen.

Vi opfordrer barnet til selv at tage tøj af og på.

Vi betragter legepladsen som et læringsrum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen, at udforske de muligheder, der findes.

Når børnene kommer ind fra legepladsen, skal de tage tøj af og vaske hænder.

Her inddrager vi igen barnet så meget som muligt.

Middag

Kl. 10.45 spiser vi middagsmad. Det er højt prioriteret at inddrage børnene i det praktiske fx borddækning.

Vi spiser i små grupper - fordi vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger stor vægt på samtalen, og at børnene aktivt tager del i at øse mad op, selv skære ud, hælde op og række maden videre.

Søvn

Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f.eks. afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

De fleste børn sover middagssøvn i vuggestuen. Børnene sover udendørs i barnevogn eller krybbe de ældste børn sover på madras indenfor. De bliver puttet med sutter, bamser o.a.

De børn, der ikke sover, leger i alrummet.

Det er vores holdning, at de mindste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor ikke børnene. Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det.

Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i vuggestuen.

Ofte sker der det, at barnet bliver ”overtræt” og stresset. Dette gælder også de ældre børn, men her vil vi i samråd med forældrene vurdere det enkelte barns behov for søvn.

Eftermiddag

Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags mad ca. kl. 14. Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.

Mellem kl. 16.00 og 16.45 samles vi på en af stuerne i vuggestuen eller på vuggestuens legeplads.

Børnene leger eller får læst en historie.

Vuggestuen lukker kl. 16.45, fredag dog kl. 16.00.

Morgen

Kl. 6.30 åbner børnehaven, børnene mødes hver dag af vores faste morgenåbner Nete. Vi samles i all-rummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.15

Kl. 7.30 går børnene på deres egne stuer, eller nogle kan vælge om de fortsat vil være i allrummet

Kl. 9.00 tilbydes børnene et lille formiddagsmåltid som ofte består af frugt og brød.

Kl. 9.30 tirsdag, onsdag og torsdag er der planlagte pædagogiske aktiviteter. Vi laver nogle dage aldersopdelte aktiviteter på tværs af børnehaven. En dag i ugen, er vuggestuen på besøg med de kommende børnehavebørn, så de lærer børnehaven at kende inden de starter.

Mandag og fredag er der fri leg, og det er også her, der er mulighed for spontane aktiviteter. Det er også disse dage, der er mødeaktivitet.

Frokost

Alle børn spiser frokost ca. kl. 11. Vi spiser i små grupper med en voksen ved hvert bord. Børnene er selv med til at dække bord, sende rundt og hælde op. Efter frokost, er det tid til at komme på legepladsen.

Eftermiddag

Ca. Kl. 13.45 spises der eftermiddagsmad som f.eks. består af frugt og brød.

Herefter er der fri leg, indtil børnene bliver hentet.

Legepladsen

Vi er ude hver dag året rundt. Så husk tøj efter vind og vejr.

I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner, mange af dem i fællesskab med børnenes familier. Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.

Vi har et årshjul, som ligger på AULA.

 

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres omgivelser at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til, samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Respekt - Venskaber - Medbestemmelse

Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.

Ligeledes lægger vi stor vægt på, at børnene udvikler selvværd. Selvværd er det, at man har overskud, føler glæde, nyder at være sig selv og samtidig sammen med andre. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være nøjagtig, som de er og bliver respekteret for det - og at det er i orden at have de følelser, som man har. Man må gerne blive sur, gal og ked af det - og give udtryk for det. Vi voksne skal være der til at trøste og støtte. Det er vitalt for os, at børnene møder voksne der vil sammenværet, og som rummer barnet i alle henseender. Børn skal tages alvorligt, og deres spørgsmål, initiativer og leg skal have rum og mulighed for at kunne tilgodeses i så stort et omfang som muligt. Jo mere selvtillid og selvværd børnene har, jo lettere kan de lytte til både egne og andres behov.

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.

Vi vil gerne give børnene mulighed for, at udvikle deres sociale kompetence. Børnene kan i stor udstrækning selv vælge, hvad de vil lave, hvilke aktiviteter/lege, de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme. Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige vil børnene kunne honorere dem, "vokse" - og dermed få selvværd.

For det enkelte barn betyder det:

 • Jeg er noget i mig selv
 • Det jeg kan, er noget særligt
 • De voksne interesserer sig for mig
 • De andre lærer af mig
 • Jeg lærer af andre
 • Jeg tør prøve noget nyt
 • Se, hvad jeg kan
 • Jeg tør mere

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, idet nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling, - det at kunne undersøge, opleve og eksperimentere.

Vi voksne skal støtte børnene i deres udvikling. Børnene øver sig og øver sig i nye ting. Det er af stor betydning, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser, så lysten til at lave forsøg, være eksperimenterende og nysgerrige bevares.

Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder såvel intellektuelt, motorisk som kreativt gennem de aktiviteter, som vi tilbyder dem. Færdigheder giver selvværd/selvtillid. Et barn "vokser", når det opdager, at det kan noget nyt. Det kan være lige fra selv at tage tøj på til det at klatre op i et træ. Derudover er det væsentligt for os at give børnene ny inspiration, så de får oplevelser, der både giver glæde i øjeblikket, men også oplevelser, som vækker deres interesse og giver dem lyst til at beskæftige sig yderligere med disse ting.

Forældrerådet består af 5 medlemmer, som vælges blandt forældrene, der er valg hvert andet år.

Formand for forældrerådet og bestyrelsesmedlem:
Camilla Morrild Hedegaard

Næstformand:
Cathrine Munch

Øvrige medlemmer:

Camilla Bruun Kejlberg

Andreas Bak Monsen

Rasmus Van der Sterren

 

Måltiderne i Børnehuset Viborgvej er højt prioriteret. Der serveres mad til alle børn hele dagen. Både i vuggestuen og i børnehaven. Vi ønsker at give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Køkkenfunktionen varetages af to kostfaglige eneansvarlige - Malene i vuggestuen og Lene i børnehaven.

Den kostfaglige eneansvarlige har ansvaret for at beregne dagskosten i forhold til vitaminer og mineraler, samt at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er så varierede og ernæringsmæssige korrekte som muligt.

Både i vuggestuen og børnehaven har vi GULD mærket i Økologi.

Vi serverer varm mad 4 gange om ugen og rugbrød 1 gange om ugen.

Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl. 7.15

Desuden får børnene formiddagsmad ca. 8.30/8.45

Vuggestuebørnene bliver tilbudt mælk eller vand til måltiderne. Børnehavebørnene får mælk til formiddagsmåltidet og vand til resten af måltiderne.

Børn under 1 år følger deres egen kostplan og spisetider. De tilbydes mælkeerstatning, grød, kartofler og grøntsager.

Vi taler løbende med forældrene om den individuelle kostplan.

Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker. Til fødselsdage opfordrer vi forældrene til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f. eks frugt, pølsehorn eller boller. Se vores fødselsdagspolitik, som ligger på AULA.

I julemåneden er børnene med til at bage småkager, som de gerne må smage.

Vi rådgiver os med forældre og sundhedsplejerske omkring allergibørn. Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis der er børn, der er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette.

 

I børnehuset Viborgvej funderer vi vores aktiviteter i de gældende pædagogiske læreplaner og aftalemål:

 • Alsidig personlige udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Vi bestræber os på at børnene udfordres og stimuleres på alle seks læreplaner i vores daglige aktiviteter.

Styrket fokus på børns læring

Vi har fokus på børns læring hele dagen - det kan i som forældre se på forældreintra, hvor der skrives dagsseddel ift. hvad der er sket hele dagen og ikke kun i formiddagstimerne. Det gør vi for at i som forældre kan se, at der sker læring hele dagen, mens barnet er i vuggestue eller børnehave. 

Praktikstedsbeskrivelsen for Dagtilbud Sydvest, gældende for afdeling Viborgvej, ligger også på praktikportalen.

Praktikstedsbeskrivelse

Natur, Udeliv og Science - vi har særlig fokus på science tilgangen. Vi bruger produktive spørgsmål, der lægger op til handling og understøtter børns undersøgelser af konkrete genstande eller fænomener. Spørgsmålene stilles i en bestemt rækkefølge, fordi børn besvarer spørgsmål baseret på deres erfaringer fra undersøgelse af tidligere spørgsmål:

 1. Opmærksomhedsfokuserede spørgsmål
 2. Måle og tælle spørgsmål
 3. Sammenlignings-spørgsmål
 4. Handlings-spørgsmål
 5. Problemfremsættende spørgsmål
 6. Ræsonnerende spørgsmål

 

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.


Hent seneste tilsynsrapport 

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune