Børnehuset Viborgvej

Børnehuset Viborgvej har en dejlig stor legeplads og ligger tæt på park, å og skov

Børnehuset Viborgvej er en kombineret institution, med børn fra 0-6 år. Når i har fået plads til jeres barn i vuggestuen, fortsætter barnet automatisk i børnehaven.

Vi er tre vuggestuegrupper med plads til 39 børn og fire børnehavegrupper med plads til 80 børn. Vuggestuen og børnehaven ligger i to bygninger. Legepladsen forbinder de to huse med et fællesområde til udeliv, hvor vi har fokus på  friluftsrådets "Grønne Flag" Bus nr. 10 og 11 samt nogle rutebiler kører lige til døren.

Her er vores folder til nye forældre om Børnehuset: Folder Børnehuset Viborgvej

Fysiske rammer

Vuggestuen og børnehaven ligger i to separate huse på en stor fælles grund, bundet sammen af et udendørs fællesområde. Vi har samlet en stor og dejlig kuperet legeplads med træer, buske og græs samt masser af udfordringer for de forskellige aldersgrupper i Børnehuset.

 • I Vuggestuen har vi en sansesti/junglesti og højbede. I vuggestuen har vi også en hønsegård, hvor børnene er med til at fodre hønsene og samle æg.
 • I Børnehaven er der fodboldbane, gokartbane, en legeplads med mange muligheder for bevægelse og aktiviteter og store terrasser med mulighed for samling og fælles eftermiddagsmad.

Fællesområdet er et afgrænset fordybelsesområde med højbede og planter der stimulerer sanserne, samt sansehave og spiselige planter. Vi har højbede med grøntsager, hvor børnene oplever processen i "fra jord til bord". Vi har et lille aktivitetshus og bålplads samt en labyrint af bøgehække, der giver lyst til bevægelse og udforskning. Denne del af legepladsen er tænkt som et samlingspunkt for mødet mellem vuggestuebørn og børnehavebørn.

Indenfor er der tænkt på børnemiljøet, og der er skabt små rum hvor børnene kan lege i små grupper. Vi har alrum i begge huse, hvor vi har mulighed for at lave fællessamlinger og aktiviteter i forbindelse med læreplansarbejdet.

Kontakt og åbningstid

Vuggestuen

Vuggestuen Viborgvej
Viborgvej 98
8920 Randers NV

Tlf.: 8915 9242
E-mail: bornehuset.viborgvej@randers.dk

Solstuen: 8915 9243    5133 4154
Månestuen: 8915 9244 5133 4095
Stjernestuen:  8915 9245 5133 4029

Børnehaven

Børnehaven Viborgvej
Viborgvej 96 
8920 Randers NV

Tlf.: 8915 9231
E-mail: bornehuset.viborgvej@randers.dk

Jorden: 8915 9232    5133 3789
Kometen: 8915 9233 5133 3735
Galaksen: 8915 9235 5133 3525 

Pædagogisk leder

Pia Kjærsgaard Johansen
8915 9242 (vuggestue)
8915 9231 (børnehave)
Mobil: 2345 7746
Mail: pkj@randers.dk

Åbningstid

Børnehuset Viborgvej har åbent:

 • Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.45
 • Fredag kl. 6.30 til kl. 16.00
Stuerne

Vi prioritere at arbejde i små grupper, både i vuggestuen og i børnehaven. Dette gør vi ud fra et inkluderende perspektiv, fordi vi mener det er lettere at inkludere børn i små grupper.

Vuggestuen

Vuggestuen er inddelt i 3 stuer: sol, måne og stjerne stuen. Der er 13 børn på hver stue. Hver torsdag formiddag er de ældste vuggestue børn samlet over i børnehaven, hvor de arbejder med børnehave relaterede emner fx er de lige nu i gang med at arbejde med fri for mobberi. Vi bruger torsdagen på at sikre den gode overgang fra vuggestue til børnehave. Når vuggestuebørnene har været vant til at komme der de sidste måneder inden børnehave start gør at de kender til både børnehaven, stuerne og de voksne. dermed lettes overgangen for barnet, når det starter i børnehave.

Ansatte i vuggestuen:

Solstuen:Christina (pædagog), Camilla (Pædagog), Birgitte (Pau), Jacob (Medhjælper), Dorte (pædagog)

Månestuen: Jessica (pædagog), Lotte (pædagog), Nanna(Medhjælper), Camilla (Pædagogstuderende)

Stjernestuen: Hanne (pædagog), Julie (Pædagog), Helle (Medhjælper), Nete, (Medhjælper)

Køkken: Jane

Dagligdagen i vuggestuen

Børnehaven

Børnehaven er inddelt i 4 stuer: Jorden, kometen, Satellitten og Galaksen. Jorden og Kometen er de børn der er 3-4 år, mens det er de kommende skolebørn der er på Satellitten og Galaksen, de 5-6 årige. På alle stuerne arbejder vi meget i små grupper og deler os når vi tager på tur osv.

Ansatte i børnehaven:

Jorden: Sofie (pædagog), Anette (medhjælper), Malene (Pæd. stud)

Kometen: Dorte (pædagog), Sasha(Pau), Amalie (Medhjælper)

Satellitten: Torben (pædagog), Elisabeth (Pau)

Galaksen: Lotte(pædagog), Annika(Medhjælper)

Køkken: Kamilla

Dagligdagen i børnehaven

Traditioner

I institutionen lægger vi vægt på hvert år at vende tilbage til nogle udvalgte traditioner, mange af dem i fælleskab med børnenes familier. Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og tilpasser aktiviteterne til deres udviklingstrin og behov.

Årsplan for Børnehuset Viborgvej

Pædagogisk fokus

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres omgivelser at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til, samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Respekt - Venskaber - Medbestemmelse

Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres omgivelser at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til, samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Ligeledes lægger vi stor vægt på, at børnene udvikler selvværd. Selvværd er det, at man har overskud, føler glæde, nyder at være sig selv og samtidig sammen med andre. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være nøjagtig, som de er og bliver respekteret for det - og at det er i orden at have de følelser, som man har. Man må gerne blive sur, gal og ked af det - og give udtryk for det. Vi voksne skal være der til at trøste og støtte. Det er vitalt, at vi voksne "gider" børnene og kan rumme dem til enhver tid. At vi kan rumme voldsom vrede, gråd, utilpashed osv. - og ikke kun magter at forholde os til glade børn. Børn skal tages alvorligt, og deres spørgsmål, initiativer og leg skal have rum og mulighed for at kunne tilgodeses i så stort et omfang som muligt. Jo mere selvtillid og selvværd børnene har, jo lettere kan de lytte til både egne og andres behov.

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.

Vi vil gerne give børnene mulighed for, at udvikle deres sociale kompetence. Børnene kan i stor udstrækning selv vælge, hvad de vil lave, hvilke aktiviteter/lege, de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme. Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige vil børnene kunne honorere dem, "vokse" - og dermed få selvværd.

For det enkelte barn betyder det:

 • Jeg er noget i mig selv
 • Det jeg kan, er noget særligt
 • De voksne interesserer sig for mig
 • De andre lærer af mig
 • Jeg lærer af andre
 • Jeg tør prøve noget nyt
 • Se, hvad jeg kan
 • Jeg tør mere

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, idet nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling, - det at kunne undersøge, opleve og eksperimentere.

Vi voksne skal støtte børnene i deres udvikling. Børnene øver sig og øver sig i nye ting. Det er af stor betydning, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser, så lysten til at lave forsøg, være eksperimenterende og nysgerrige bevares.

Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder såvel intellektuelt, motorisk som kreativt gennem de aktiviteter, som vi tilbyder dem. Færdigheder giver selvværd/selvtillid. Et barn "vokser", når det opdager, at det kan noget nyt. Det kan være lige fra selv at tage tøj på til det at klatre op i et træ. Derudover er det væsentligt for os at give børnene ny inspiration, så de får oplevelser, der både giver glæde i øjeblikket, men også oplevelser, som vækker deres interesse og giver dem lyst til at beskæftige sig yderligere med disse ting.

Forældrerådet

Forældrerådet består af 5 medlemmer, som vælges blandt forældrene, der er valg hvert andet år.

Formand for forældrerådet og bestyrelses medlem: Martin W. Glerup

Næstformand i forældrerådet: Mia Rix
Medlem:
Medlem: Louise Larsen
Medlem: Kasper Nordahl Wøbbe

Frokostordningen

Måltiderne i Børnehuset Viborgvej er højt prioriteret. Der serveres mad til alle børn hele dagen. Både i vuggestuen og i børnehaven. Vi ønsker at give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Køkkenfunktionen varetages af to kostfaglige eneansvarlige - Bianca i vuggestuen og Kamilla i børnehaven.

Den kostfaglige eneansvarlige har ansvaret for at beregne dagskosten i forhold til vitaminer og mineraler, samt at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er så varierede og ernæringsmæssige korrekte som muligt.

I vuggestuen er ca. 98 % af kosten økologisk, og vi har sølv mærke, og søger om GULD mærket.

I børnehaven er ca. 97 % af kosten økologisk, og vi har GULD mærket i Økologi.

Vi serverer varm mad 3 gange om ugen og rugbrød 2 gange om ugen.

Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl. 7.30.

Desuden får børnene formiddagsmad ca. 8.30/8.45

Vuggestuebørnene bliver tilbudt mælk eller vand til måltiderne. Børnehavebørnene får vand til alle måltiderne.

Børn under 1 år følger deres egen kostplan og spisetider. De tilbydes mælkeerstatning, grød, kartofler og grøntsager.

Vi taler løbende med forældrene om den individuelle kostplan.

Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker. Til fødselsdage opfordrer vi forældrene til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f. eks frugt, pølsehorn eller boller.

I julemåneden er børnene med til at bage småkager, som de gerne må smage.

Vi rådgiver os med forældre og sundhedsplejerske omkring allergibørn. Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis der er børn, der er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette.

Pædagogiske læreplaner

I børnehuset Viborgvej funderer vi vores aktiviteter i de gældende pædagogiske læreplaner og aftalemål:

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer

Vi bestræber os på at børnene udfordres og stimuleres på alle seks læreplaner i vores daglige aktiviteter, men gerne med fokus på et eller to læreplanstema ad gangen.

Se i mappen sprog og kognition, der er links til evalueringer på tidligere læreplanstemaer.

Studerende

Her finder du praktikstedsbeskrivelse for Dagtilbud Sydvest, gældende for alle afdelinger i dagtilbuddet.

Praktikstedsbeskrivelse for Børnehuset Viborgvej

Natur, Udeliv og Science 2018

Dagtilbudsområdet i Randers kommune har besluttet at understøtte et kompetenceløft, hvor deltagerne er pædagoger fra alle dagtilbud under overskriften ’Natur, udeliv og Science’. Kompetenceløftet, der afvikles som aktionslæring, løber fra forår 2018 til forår 2019 og involverer i alt 72 pædagoger, en fra hver afdeling i kommunale, selvejende og private dagtilbud i Randers kommune.

Derudover er vi med i et forskningsprojekt som løber fra august 2017 til august 2018. Projektet hedder styrket fokus på børns læring i dagtilbud.