Børnehuset Stevnstrup

Børnehuset Stevnstrup ligger i et naturskønt område i nærheden af Gudenåen

Her er rige muligheder for at ture i naturen til bl.a. skov og åen. Herudover er vi naboer til Munkholmskolen og har dermed også sportsbaner i umiddelbar nærhed.

Børnehuset Stevnstrup består af 2 huse. I det ene hus er Koala-gruppen (0-3 år) og Panda-gruppen (storbørnsgruppe), samt køkken. I det andet hus har Løverne og Girafferne til huse.

Legepladsen er rigtig stor og består af både legeredskaber og skov/natur.

Børnehuset Stevnstrup er normeret til 13 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Børnehavebørnene er fordelt på 3 grupper - 2 grupper med 3-4 årige Vi har tre stuer, Pandaerne og Koalaerne i "Det nye hus", og Løverne og Girafferne i "Det gamle hus".

Vi kan bl.a. tilbyde dit barn:

 • At komme på udetur. Børnene skiftes til at komme på tur. Turen kan ligge i tidsrummet fra kl. 09.00-12.00. Vi bruger lokalområdet, dyreskoven, div. legepladser, stadion, og de grønne områder. Mængden af ture afhænger af de pædagogiske overvejelser omkring de enkelte børnegrupper.
 • At børnene selv er med til at vælge, hvad de har lyst til at lave hver dag. De voksne planlægger aktiviteter hver dag, som børnene kan vælge imellem, men børnenes idéer er også meget velkomne.
 • Aktiviteterne kan være ude leg, bål, kreative udfoldelser, fri for mobberi, værksted, motorikforløb m.m.
 • En en stor og spændende legeplads, hvor børnene rigtigt kan boltre sig i f.eks. sandmilen, urskoven, cykelbanen, på gyngerne, i legehusene, i sansegyngen og fodboldbane.
 • At få gruppen hjem til fødselsdag eller at blive fejret i børnehaven.

Børnehaven er inddelt i 3 grupper. 1 storebørnsgruppe Pandaerne og 2 grupper med 3-4 årig Løverne og Girafferne. Pandaerne er i "Det nye hus", og Løverne og Girafferne holder til er "Det gamle hus".

Fra 06.30-07.30 og igen fra ca. 15.30-17 samles alle 4 grupper i samme hus.

06.30-07.30: Vi åbner i "Det nye hus", hvor vi tilbyder morgenmad frem til kl. 7.15 (hvis ikke barnet vil have børnehavens morgenmad, bedes barnet spise hjemmefra). Alle børn afleveres derfor i "Det nye hus".

07.30: Giraf- og Løvebørn, der er afleveret i "Det nye hus", går over i "Det gamle hus".

08.30: Børnene bliver tilbudt formiddagsmad, inden dagens aktiviteter.

09.00: Holder vi samling i grupperne. Her kan dit barn vælge sig på dagens aktiviteter, eller bestemme sig for at lege med kammeraterne, hvis det er det, barnet har lyst til i dag.

09.00-11.00: Aktiviteter og leg.

11.00: Frokost. Dit barn spiser oftest med sin kontaktvoksen i en lille gruppe.

12-13.30: Alle er på legepladsen. Hvis dit barn har behov for at sove, er der mulighed for det i dette tidsrum (personalet afvikler på skift pauser og møder).

14.00 - 14.30 (Fredag 14.30-15 ca.): Vi spiser eftermiddagsmad.

15.30: Alle børn samles i "Det nye hus".

(Ovenstående er ca. tider).

Børnehuset Stevnstrup
Bymarksvej 16, Stevnstrup
8870 Langå

Telefon: 8915 9583
E-mail: stevnstrup.boernehave@randers.dk

Pædagogisk leder
Tina Dam Gade
Telefon: 8915 9583 eller 2182 6324
E-mail: tina.dam.gade@randers.dk

Telefonnumre til stuerne
Koalaer 51222014
Pandaer 40125728
Giraffer 21649168
Løver 40125727
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Vi ønsker at give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Køkkenfunktionen varetages af en uddannet ernæringsassistentassistent - Astrid.

Køkkenassistenten har ansvaret for at beregne dagskosten i forhold til vitaminer og mineraler, samt at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er så varierede og ernæringsmæssige korrekte som muligt.

Vi har det Økologiske Guldmærke og al mad laves stort set fra bunden. 

 • Vi serverer varm mad 3 gange om ugen og rugbrød  2 gange om ugen.
 • Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl. 7.15.
 • Der serveres formiddagsmad kl. 8.30.
 • Børnene bliver tilbudt mælk til frokost ellers serveres der vand til resten af måltiderne.
 • Der tages hensyn til de kostbehov børn under 1 år har.
 • Til fødselsdage opfordrer vi forældrene til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller.
 • Vi er i dialog med forældre og sundhedsplejerske omkring allergibørn.

Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis der er børn, der er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette.

 

 

Forældrerådsformand:

 • Anne Bisgaard Christensen

Forældrerådet består af:

 • Nanna Borup
 • Katrine Vinzentsen Dalgaard
 • Anine Kristensen
 • Stinna Andersen

Der arbejdes ud fra Dagtilbud Sydvests overordnede læreplan, samt Den Styrkede læreplan.

Metoder

ICDP

Fri for mobberi vil være en gennemgående metode i arbejdet med den alsidige personligeudvikling og sociale kompetencer.

Mindre grupper: Der vil være fokus på arbejdet med mindre grupper evt. på tværs af basisgrupperne, da der er evidens for at børns udvikling, læring og trivsel øges gennem differentierede fællesskaber.

Udvikling af pædagogisk praksis: Vi udvikler vores pædagogiske praksis og de læringsrum vi tilbyder børnene ved at være nysgerrige og undersøgende hvad børnegrupperne kalder på. Dette gøres ved brug af Tegn på læring 2, som er et refleksions værktøj der understøtter arbejdet med Den styrkede læreplan.

Februar

Fastelavnsfest i børnehaven.

Forældremøde, hvor der er valg til forældrebestyrelsen.

Marts/april

Vi holder påskefrokost og laver konkurrencer på legepladsen.

Maj/juni

Sommerfest med forældre og søskende (forældrerådsarrangement)

Juni

Børnehaven har fødselsdag den 1. juni.

Sankt Hans fest.

September

 

December

Vi holder julefrokost.

Vi tager i kirke.

Julearrangement for børn og personale. Indholdet af dette arrangement kan være forskelligt.

Andre traditioner uden fast dato

Bedsteforældredag i børnehaven en gang om året.

 

Praktikstedsbeskrivelsen findes på Praktikportalen.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.