Vuggestuen

  • Normering: 24 børn
  • Børnene er fordelt på 2 aldersintegrerede stuer.
  • Stuens navne er Blomsten og Bien.

Morgen og eftermiddag arbejdes der sammen på tværs af stuerne. Også i løbet af dagen arbejdes der på tværs af stuerne - her opdeles børnene i mindre grupper efter eksempelvis udvikling eller interesse.

Dagsrytme 

6.30: Vuggestuen åbnes. Alle er på Bien.

8.00: Blomsten åbnes.

8.30: Formiddagsmad og samlings stund

9.30: Formiddagens aktiviteter (tur, legeplads, kreativ m.m.)

10.45: Frokost

14.00: Eftermiddagsmad

14.30: Eftermiddagens aktivitet (legeplads, leg på stuen m.m.)

15.30: Vi samles på Blomsten.

17.00/16.30: Vi siger tak for i dag.