Pædagogisk fokus

Vi arbejder eksperimenterende med vores pædagogiske praksis. Idet det er vigtigt, at vi hele tiden har øje for at udvikle vores hverdagspraksis.

Siden den november 2014 har 5 pædagoger og den pædagogiske leder deltaget i et efteruddannelsesprojekt med fokus på bevægelsesfremmende læringsmiljøer og bevægelsesglæde.

De enkelte pædagoger er i gang med at arbejde målrettet med dels individuelle videns baseret bevægelseseksperimenter og dels fælles projekter på tværs af stuerne.  

Hele Børnehusets personalegruppe er blevet inspireret af en motorikvejleder fra kommunen til et fælles arrangement i dagtilbuddet, hvilket i denne tid kommer til udtryk i hverdagens aktiviteter.

I år har vi i Børnehuset også et fælles fokus på Fri for Mobberi. Et antimobbe program som Mary Fonden har udarbejdet. Det er nyt, at vi vil have det implementeret i både vuggestuen og børnehaven.

Over de seneste par år har vores hoved fokus været inklusion og stort set alle medarbejdere har deltaget i forskellige efteruddannelsesforløb. Vi har naturligvis fortsat stor fokus på inklusion og inkluderende læringsmiljøer.

Vore aftalemål med Randers Kommune har fokus på Krop/Bevægelse og Sprog.