Forældreråd

  • Formand for forældrerådet og bestyrelsesmedlem: Katrine Hølund Andersen
  • Næstformand/suppleant til bestyrelsen: Lone Dahl Hansen
  • Medlem: Mette Grotrian Kamuk Jensen
  • Medlem: Malene Wesley Stærmose
  • Medlem: Line Muldkjær Andersson