Dagligdagen

I Børnehuset Overvænget arbejdes der fagligt tæt sammen på tværs i huset med både fælles og individuelle fokus på f.eks. læreplanstemaerne.

Der er plads til både planlagte og spontane aktiviteter i hverdagen.