Børnehaven

  • Normering: 65 børn
  • Børnene er fordelt på 3 aldersintegrerede stuer.
  • Stuens navne er Kirsebær, Brombær og Jordbær.

Hver dag tilrettelægges aktiviteter på de forskellige stuer med henblik på børns læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder også på tværs af børnegrupperne i planlagte perioder, hvor vi har fokus på forskellige emner i Børnehuset.

Dagsrytme:

6.30: Børnehaven åbner. Alle er på Kirsebærstuen.

7.45: Brombær- og Jordbærstuen åbner.

9.00: Alle børn tilbydes formiddagsmad.

9.30: Formiddagens aktiviteter begynder.

11.00: Frokost

12.00: Vi er på legepladsen.

14.00: Eftermiddagsmad

16.00: Alle børn samles på Kirsebærstuen.

17.00/16.30: Vi siger tak for i dag.

Hver dag tilrettelægges aktiviteter på de forskellige stuer med henblik på børns læring, udvikling og trivsel.

Vi arbejder også på tværs af børnegrupperne i planlagte perioder, hvor vi har fokus på forskellige emner i Børnehuset.