Børnehaven

  • Normering: 65 børn
  • Børnene er fordelt på 3 stuer.
  • 2 af stuerne er fordelt med de 3 og 4 årige børn og har til huse i Hovedhuset.
  • 1 af stuerne har til huse i Pavillonen, her er de 5 årige børn samlet.
  • Stuens navne er Jordbær, Brombær og Hindbær.

Hver dag tilrettelægges aktiviteter på de forskellige stuer med henblik på børns læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder også på tværs af børnegrupperne i planlagte perioder, hvor vi har fokus på forskellige emner i Børnehuset.

Dagsrytme:

6.30: Børnehaven åbner. Alle er på Brombærstuen.

7.45: Jordbær- og Hindbærstuen åbner.

9.00: Alle børn tilbydes formiddagsmad.

9.30: Formiddagens aktiviteter begynder.

11.00: Frokost

12.00: Vi er på legepladsen.

14.00: Eftermiddagsmad

16.00: Alle børn samles på Brombærstuen.

17.00/16.30: Vi siger tak for i dag.