Børnehuset Overvænget

Børnehuset Overvænget er en kombineret institution.

Børnehuset Overvænget er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser på Overvænget i udkanten af Over Hornbæk.

Børnehuset Overvænget ligger tæt på både by, marker, skov, boldbaner og skole.

Fysiske rammer

Børnehuset Overvænget består af et Hovedhus og en Pavillon.I Hovedhuset er der gode muligheder for forskellige aktiviteter, da vi har et grupperum, der inviterer til læringsspil og konstruktionslege. Vi har fået etableret atelier og bevægelsesrum i kælderen. Disse rum er nogle alle stuer anvender i deres dagligdag. 

Hovedhuset består af:

 • 2 vuggestuegrupper, Blomsten og Bien.
 • 2 børnehavegrupper, Kirsebær- og Brombærstuen.
 • Køkken, hvor vores kostfaglige eneansvarlige laver mad til alle børn i institutionen.

Pavillonen består af:

 • 1 børnehavegruppe, Jordbærstuen.

Legeplads

Vuggestuen har deres egen legeplads. Her er der lagt vægt på overskuelighed og mulighed for alderssvarende udfordringer med små sandkasser, legetårn med rutsjebane, gynger og fliseareal til scooterræs.

Den store legeplads i Børnehuset er indrettet med cykelbane, klatre- og legetårn med rutsjebane, gynger, sandkasse, bålhytte, højbede, kuperet terræn og kroge, der inspirerer til afgrænset leg. Der er mulighed for både fordybelse og motoriske udfordringer.

Vuggestuen
 • Normering: 24 børn
 • Børnene er fordelt på 2 aldersintegrerede stuer.
 • Stuens navne er Blomsten og Bien.

Morgen og eftermiddag arbejdes der sammen på tværs af stuerne. Også i løbet af dagen arbejdes der på tværs af stuerne - her opdeles børnene i mindre grupper efter eksempelvis udvikling eller interesse.

Dagsrytme 

6.30: Vuggestuen åbnes. Alle er på Blomsten.

8.00: Bien åbnes.

8.30: Formiddagsmad og samlings stund

9.30: Formiddagens aktiviteter (tur, legeplads, kreativ m.m.)

10.45: Frokost

14.00: Eftermiddagsmad

14.30: Eftermiddagens aktivitet (legeplads, leg på stuen m.m.)

15.30: Vi samles på Blomsten.

17.00/16.30: Vi siger tak for i dag.

Morgen og eftermiddag arbejdes der sammen på tværs af stuerne. Også i løbet af dagen arbejdes der på tværs af stuerne - her opdeles børnene i mindre grupper efter eksempelvis udvikling eller interesse.

Børnehaven
 • Normering: 65 børn
 • Børnene er fordelt på 3 aldersintegrerede stuer.
 • Stuens navne er Kirsebær, Brombær og Jordbær.

Hver dag tilrettelægges aktiviteter på de forskellige stuer med henblik på børns læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder også på tværs af børnegrupperne i planlagte perioder, hvor vi har fokus på forskellige emner i Børnehuset.

Dagsrytme:

6.30: Børnehaven åbner. Alle er på Kirsebærstuen.

7.45: Brombær- og Jordbærstuen åbner.

9.00: Alle børn tilbydes formiddagsmad.

9.30: Formiddagens aktiviteter begynder.

11.00: Frokost

12.00: Vi er på legepladsen.

14.00: Eftermiddagsmad

16.00: Alle børn samles på Kirsebærstuen.

17.00/16.30: Vi siger tak for i dag.

Hver dag tilrettelægges aktiviteter på de forskellige stuer med henblik på børns læring, udvikling og trivsel.

Vi arbejder også på tværs af børnegrupperne i planlagte perioder, hvor vi har fokus på forskellige emner i Børnehuset.

Kontakt og åbningstider

Børnehuset Overvænget
Overvænget 27
8920 Randers NV

Telefon: 8915 4840
E-mail: hornbaek.bornegard@randers.dk

Pædagogisk leder:

Julie Gulløve
Tlf.: 8915 4849/2346 3964
E-mail: 
julie.gullove@randers.dk

Telefonnumre til stuerne

En anden mulighed er at ringe direkte til stuerne på følgende numre: 

Jordbær 8915 4841
Brombær   8915 4842
Kirsebær 8915 4844
Blomsten     8915 4845
Bien 8915 4846

Besøg os

Du kan også besøge os i åbningstiden. Du er altid velkommen til at kigge forbi på et uformelt besøg. Hvis du ønsker en rundvisning eller en samtale med personalet, så ring venligst og aftal et tidspunkt.

Traditioner

I arbejdet med vores læreplanstemaer og for eksempel de kulturelle udtryksformer, falder det naturligt, at præsentere børnene for traditioner, der følger året. - og så må vi indrømme, at vi i Børnehuset Overvænget også bare godt kan lide traditioner.

Her er et lille indblik i nogle af husets traditioner:

 • Fastelavn i februar, hvor børnene er klædt ud hjemmefra og vi slår katten af tønden på de enkelte stuer.
 • Til påske laver vi påskepynt og leger påskelege.
 • I løbet af foråret planter vi blomster, der står i krukker og pynter hele legepladsen.
 • OL i juni, hvor forældreforeningen planlægger og inviterer til en fælles OL eftermiddag med børn og forældre. I Børnehuset summer det af OL lege i ugen op til.
 • I sensommeren tager vi på en fælles udflugt til en skov eller legeplads og leger hele dagen.
 • Høsttema. Det er forskelligt fra år til år, hvad vi har fokus på i forbindelse med høsten.
 • Halloween fest med aktiviteter og planlægning af festen på tværs i børnehaven.
 • Juletraditioner er der mange af. Vi synger, leger, laver julegaver, klipper julepynt og holder julefest for alle børn og forældre, som forældreforeningen planlægger og inviterer til.
 • Bedsteforældredag for alle bedsteforældre, hvor der blandt andet bliver lavet juledekoration og bagt julekager.
Årskalender

Vi planlægger og tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter ud fra institutionens årskalender med udgangspunkt i læreplanstemaer og aftalemål. Hver stue planlægger individuelt aktiviteter på stuen, som de synliggør på Børnehusets børneintra.

I løbet af året planlægges der eksperimenter og andre faglige aktiviteter på tværs af stuerne. Her anvendes også huset børneintra til synliggørelse af de enkelte tiltag samt dokumentationen af det.

Vi planlægger og tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter ud fra institutionens årskalender med udgangspunkt i læreplanstemaer og aftalemål.

Hver stue planlægger individuelt aktiviteter på stuen, som de synliggør på Børnehusets børneintra.

I løbet af året planlægges der eksperimenter og andre faglige aktiviteter på tværs af stuerne. Her anvendes også huset børneintra til synliggørelse af de enkelte tiltag samt dokumentationen af det. 

Som pædagogisk dokumentation udarbejdes SMTTE modeller og 8 pkt´s dokumentation. Børneinterviews, foto og video er også en del af vores dokumentation af det faglige arbejde.

Pædagogisk fokus

Siden den november 2014 har 5 pædagoger og den pædagogiske leder deltaget i et efteruddannelsesprojekt med fokus på bevægelsesfremmende læringsmiljøer og bevægelsesglæde.

De enkelte pædagoger er i gang med at arbejde målrettet med dels individuelle videns baseret bevægelseseksperimenter og dels fælles projekter på tværs af stuerne.  

Hele Børnehusets personalegruppe er blevet inspireret af en motorikvejleder fra kommunen til et fælles arrangement i dagtilbuddet, hvilket i denne tid kommer til udtryk i hverdagens aktiviteter.

I år har vi i Børnehuset også et fælles fokus på Fri for Mobberi. Et antimobbe program som Mary Fonden har udarbejdet. Det er nyt, at vi vil have det implementeret i både vuggestuen og børnehaven.

Over de seneste par år har vores hoved fokus været inklusion og stort set alle medarbejdere har deltaget i forskellige efteruddannelsesforløb. Vi har naturligvis fortsat stor fokus på inklusion og inkluderende læringsmiljøer.

Vore aftalemål med Randers Kommune har fokus på Krop/Bevægelse og Sprog.

Forældreråd
 • Formand for forældrerådet og bestyrelsesmedlem: Line Fiil Andersen
 • Næstformand/suppleant til bestyrelsen: Jeanette Bæk Just
 • Katrine Hølund Andersen
 • Christina Kjær
 • Line Muldkjær Andersson