Børnehuset Overvænget

Om Børnehuset Overvænget

Børnehuset Overvænget er en kombineret institution med 5 børnegrupper.

Beliggenhed

Børnehuset Overvænget er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser på Overvænget i udkanten af Over Hornbæk.

Fysiske rammer

Børnehuset Overvænget består af et Hovedhus og en Pavillon.

Dagligdagen

I Børnehuset Overvænget arbejdes der fagligt tæt sammen på tværs i huset med både fælles og individuelle fokus på f.eks. læreplanstemaerne.

Vuggestuen

Morgen og eftermiddag arbejdes der sammen på tværs af stuerne. Også i løbet af dagen arbejdes der på tværs af stuerne - her opdeles børnene i mindre grupper efter eksempelvis udvikling eller interesse.

Børnehaven

Hver dag tilrettelægges aktiviteter på de forskellige stuer med henblik på børns læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder også på tværs af børnegrupperne i planlagte perioder, hvor vi har fokus på forskellige emner i Børnehuset.

Forældreråd

Medlemmer af forældrerådet i Børnehuset Overvænget

Stuer og grupper

Børnehaven har aldersintegrerede stuer med 3-6 årige børn, mens vuggestuen har aldersintegrerede stuer med 0-3 årige børn.

Årskalender

Vi planlægger og tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter ud fra institutionens årskalender med udgangspunkt i læreplanstemaer og aftalemål.

Pædagogisk fokus

Vi arbejder eksperimenterende med vores pædagogiske praksis. Idet det er vigtigt, at vi hele tiden har øje for at udvikle vores hverdagspraksis.

Traditioner

I arbejdet med vores læreplanstemaer og for eksempel de kulturelle udtryksformer falder det naturligt at præsentere børnene for traditioner, der følger året. - og så må vi indrømme, at vi i Børnehuset Overvænget også bare godt kan lide traditioner.

Studerende

Her kan du hente vores praktikbeskrivelse.