Børnehuset Overvænget

Børnehuset Overvænget er en kombineret institution.

Børnehuset Overvænget er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser på Overvænget i udkanten af Over Hornbæk.

Børnehuset Overvænget ligger tæt på både by, marker, skov, boldbaner og skole.

Børnehuset Overvænget består af et Hovedhus og en Pavillon. I Hovedhuset er der gode muligheder for forskellige aktiviteter og vi har fået etableret atelier og bevægelsesrum i kælderen. Disse rum er nogle alle stuer anvender i deres dagligdag. 

Hovedhuset består af:

 • 3 vuggestuegrupper, Blomsten, Bien og Mariehønen.
 • 2 børnehavegrupper, Jordbær- og Brombærstuen.
 • Køkken, hvor vores kostfaglige eneansvarlige laver mad til alle børn i institutionen.

Pavillonen består af:

 • 1 børnehavegruppe, Hindbærstuen.

Legeplads

Vuggestuen har deres egen legeplads. Her er der lagt vægt på overskuelighed og mulighed for alderssvarende udfordringer med små sandkasser, legetårn med rutsjebane, gynger og fliseareal til scooterræs.

Den store legeplads i Børnehuset er indrettet med cykelbane, kolbøttestænger, klatre- og legetårn med rutsjebane. Der er gynger, stor sandkasse, bålhytte, kuperet terræn og kroge, der inspirerer til afgrænset leg. Der er mulighed for både fordybelse og motoriske udfordringer.

Se dogme-video af vores udeområde.

 • Normering: 39 børn
 • Børnene er fordelt på 3 aldersintegrerede stuer.
 • Stuens navne er Blomsten, Mariehønen og Bien.

Morgen og eftermiddag arbejdes der sammen på tværs af stuerne. Også i løbet af dagen arbejdes der på tværs af stuerne - her opdeles børnene i mindre grupper efter eksempelvis udvikling eller interesse.

Dagsrytme 

 • 6.30: Vuggestuen åbnes, vi er samlet på én stue
 • 7:15: Alle 3 stuer åbnes
 • 8.30: Formiddagsmad og samlings stund
 • 9.30: Formiddagens aktiviteter (tur, legeplads, kreativ, bevægelse m.m.)
 • 10.45: Frokost
 • 14.00: Eftermiddagsmad
 • 14.30: Eftermiddagens aktivitet (legeplads, leg på stuen m.m.)
 • 16:00: Vi samles på én stue
 • 16:45/16:00: Vi siger tak for i dag
 • Normering: 65 børn
 • Børnene er fordelt på 3 stuer
 • 2 af stuerne er fordelt med de 3 og 4 årige børn og har til huse i Hovedhuset
 • 1 af stuerne har til huse i Pavillonen, her er de 5 årige børn samlet
 • Stuens navne er Jordbær, Brombær og Hindbær

Hver dag tilrettelægges aktiviteter på de forskellige stuer med henblik på børns læring, udvikling, trivsel og dannelse. Vi arbejder også på tværs af børnegrupperne både i hverdagen og i planlagte perioder, hvor vi har fokus på forskellige emner i Børnehuset.

Dagsrytme

 • 6.30: Børnehaven åbner. Vi er på én stue
 • 7.45: De andre stuer åbner
 • 9.00: Alle børn tilbydes formiddagsmad
 • 9.30: Formiddagens aktiviteter begynder
 • 11.00: Frokost
 • 12.00: Vi er på legepladsen
 • 14.00: Eftermiddagsmad
 • 16.00: Vi samles på én stue
 • 16:45/16:00: Vi siger tak for i dag

Børnehuset Overvænget
Overvænget 27
8920 Randers NV

Telefon: 8915 4840
E-mail: Bornehuset.Overvaenget@randers.dk 

Pædagogisk leder
Maria Leicht
Telefon: 23463964
E-mail: maria.leicht.stovring@randers.dk 

Telefonnumre til stuerne
Brombær 8915 4842
Jordbær 8915 4841
Blomsten  8915 4845
Bien 8915 4846
Mariehønen 8915 4843
Hindbær 8915 4844
Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Besøg os

Du kan også besøge os i åbningstiden. Du er altid velkommen til at kigge forbi på et uformelt besøg. Hvis du ønsker en rundvisning eller en samtale med personalet, så ring eller skriv venligst og aftal et tidspunkt.

I arbejdet med det pædagogiske grundlag og læreplanstemaer tilrettelægger vi hver dag ud fra børnegruppen. Samtidig falder det os naturligt, at præsentere børnene for traditioner, der følger året. - og så må vi indrømme, at vi i Børnehuset Overvænget også bare godt kan lide traditioner, men med nye ideer og justeringer af indhold.

Her er et lille indblik i nogle af husets traditioner:

 • Fastelavn i februar, hvor børnene er klædt ud hjemmefra og vi slår katten af tønden på de enkelte stuer.
 • Til påske laver vi påskepynt og leger påskelege.
 • I løbet af foråret planter vi blomster, der står i krukker og pynter hele legepladsen.
 • OL i juni, hvor forældreforeningen planlægger og inviterer til en fælles OL eftermiddag med børn og forældre. I Børnehuset summer det af OL lege i ugen op til.
 • I løbet af året bestræber vi os på at tage på en fælles udflugt til en skov eller legeplads og leger hele dagen.
 • Høsttema. Det er forskelligt fra år til år, hvad vi har fokus på i forbindelse med høsten.
 • Halloween fest med aktiviteter og planlægning af festen på tværs i børnehaven.
 • Juletraditioner er der mange af. Vi synger, leger, laver julegaver, klipper julepynt, bager og holder julefest for alle børn og forældre, som forældreforeningen planlægger og inviterer til.
 • Vi inviterer til bedsteforældredag for alle bedsteforældre i løbet af året.

I dagtilbud sydvest vægter vi økologi i vores madordning, og dette har vi også særligt fokus på i Børnehuset Overvænget. I Børnehuset Overvænget er vi stolte over, at have opnået guld i “det økologiske spisemærke”, hvilket betyder, at over 90% af vores mad er økologisk. Derudover følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger, så børnene får en ernæringsrig og korrekt sammensat kost.

 

Madordningen er valgt af forældre og skal genvælges hvert andet år for en 2 årig periode. 

 

I hele Børnehuset Overvænget har vi fuld kost for alle børn. Fuldkostordningen betyder, at alle børn tilbydes: • Morgenmad: havregryn, havregrød, havre fras, branflakes med mælk til. Morgenmaden serveres indtil klokken 07.15 i vuggestuen og 07.30 i børnehaven
 • Formiddag: Rugbrød med smør samt frugt/grønt
 • Frokost: Der serveres varm mad 4 gange om ugen og rugbrød 1 gang. Skal børnene på tur er det muligt at få en madpakke med.
 • Eftermiddag: Rugbrød, boller, koldskål, grød eller lign. samt frugt/grønt.

 

Bemærk! Det er ikke tilladt at børnene selv medbringer mad - medmindre der er aftalt særlige hensyn med personalet!

 

Der serveres et glas mælk til formiddags- eller frokostmåltidet. Derudover serveres der vand til alle måltider. 

 

Hvis der er børn som har allergi overfor bestemte fødevarer, kan der tages hensyn mod fremvisning af en skriftlig lægeerklæring. Derudover tager vi hensyn til religiøse behov i det omfang det er muligt. 

 

Sukkerpolitik

 

Med afsæt i sundhedsstyrelsens anbefalinger, ønsker vi at minimere indtaget af sukker mens børnene er hos os. Det beder vi jer som forældre om at bakke op omkring. Hvis man ønsker at dele lidt “mundgodt” ud i forbindelse med fødselsdage eller afslutning mm. Serveres kun 1 lille stykke kage - eller endnu bedre - nogle små frugtspyd eller andre sunde alternativer.

 

I Børnehuset Overvænget har vi hver dag fokus på læreplansblomstens pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer, der er rammen for vores faglige arbejde.  

En metode vi anvender i Børnehuset for at sikre sammenhæng imellem hjem og børnehus er, at vi holder en del forældresamtaler i barnets liv i Børnehuset Overvænget. Vi afholder også overleveringssamtaler med forældrene og en medarbejder fra vuggestue og børnehave, når et barn skal videre fra vuggestue til børnehave. Vi har erfaret, det er en stor succes for barnets opstart i børnehaven og det har givet mulighed for at understøtte sammenhængen for barnet, forældrene og medarbejderne.

I løbet af året planlægges der eksperimenter og andre faglige aktiviteter på tværs af stuerne. Her anvendes huset børneintra til synliggørelse af de enkelte tiltag samt dokumentationen af det.

Som pædagogisk dokumentation i vores faglige arbejde udarbejdes , Tegn på Læring II, SMITTE modellen, børneinterviews, foto og video.

Det fysiske børnemiljø har vi fokus på via tilrettelæggelsen af forskellige læringsmiljøer i vuggestuen og børnehaven. Vi tilgodeser børnemiljøet samt understøtter børnenes udvikling via forskellige aktiviteter, hvor børnene er inddelt i mindre grupper.

Det psykiske børnemiljø har vi fokus på igennem vores relations- og ressourceorienterede tilgang til børnene. Her arbejder vi med ICDP (International Child Development Program) som vores faglige fundament og understøtter det med samspilstemaer. Det er med til at styrke vores relation og tilgang til barnets udvikling, læring og trivsel og det psykiske miljø igennem den følelsesmæssige dialog voksen/barn og barn/barn. Vi inddrager Fri for Mobberi materialet i perioder af året til at understøtte det psykiske børnemiljø samt styrke relationer børnene imellem.

Formand for forældrerådet og bestyrelsesmedlem
Allan Mikkelsen

Suppleant til bestyrelsen

Christina Mørch Koue

Øvrige medlemmer
Malene Kvist Hjuler

 Ann Sofie Bræmer-Jensen

Gitte Marie Frydenlund

 

 

 

 

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.