Børnehuset Langå

Børnehuset Langå er nyopført i 2021 og er en kombineret institution med både vuggestue- og børnehavebørn

Legeplads og bygning i harmoni med den omkringliggende natur

Børnehuset Langå
Vennevej 1
8870 Langå

Telefon: 89159500
Email: bornehuset.langaa@randers.dk

Pædagogisk leder
Mette Hjort
Telefon: 23458633
E-mail: mette.hjort@randers.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag:     6.30-16.45
Fredag:                    6.30-16.00

Vuggestuen hedder Haletudserne og er normeret til 13 børn. Gruppens pædagogiske personale består af 2 pædagogmedhjælpere og 2 pædagoger.

Dagligdagen

Kl. 6.30-7.30 er vi sammen med børnehaven i alrummet og går på stuen, når det passer med hvad børnene har brug for.

Formiddagens spisetider og aktiviteter tilpasses børnenes behov, men vi prioriterer at spise formiddagsmad og have samling med de børn, der ikke sover.  Herefter laver vi forskellige aktiviteter i mindre grupper, er på legepladsen eller tager på ture ud af huset. Vi prioriterer at komme ud hver dag uanset vejret.

Kl. 11:00 spiser vi frokost på stuen eller på legepladsen, hvis vejret er godt. Når vi har spist, skal de små i vuggestuen på badeværelset. Derefter skal de fleste have en middagslur. Vi tager meget hensyn til det enkelte barns sove- og spiserytme, så det kan i vuggestuen være forskelligt fra barn til barn. Når de fleste sover, er der tid til lidt hygge med dem, der er vågne. De ældste, der ikke sover, kan være med børnehavebørnene på legepladsen.

14:00 spiser vi eftermiddagsmad på stuen eller på legepladsen, hvis vejret er godt.

Herefter er vi gerne ude igen og sidst på eftermiddagen, når der er færre børn, går vi sammen med børnehaven og leger og hygger os med de børn og voksne, der er tilbage.

Børnehavedelen har 6 stuer: Firbenene, Græshopperne, Brumbasserne, Guldsmedene, Mariehønsene og Tanglopperne.

Dagligdagen

Kl. 6.30-7.30 er vi sammen med vuggestuen i alrummet og går på stuerne, når det passer med hvad børnene har brug for og hvor mange der er.

08:30 spiser vi formiddagsmad og holder samling. Herefter laver vi forskellige aktiviteter. Det kan være ture ud af huset, aktiviteter ude og inde, kreative udfoldelser, forløb i små grupper og meget andet.

Kl. 11:00 spiser vi frokost på legepladsen, eller på stuen, hvis vejret ikke er godt. Efter frokost bliver børnene på legepladsen, hvor der er mulighed for mange forskellige aktiviteter - kun fantasien sætter grænser.

14.00 spiser vi eftermiddagsmad og bliver herefter på legepladsen indtil børnene bliver hentet.

Sidst på eftermiddagen kommer vuggestuens børn og voksne og leger og hygger med børnehavens børn og voksne.

Tryghed og trivsel er grundlaget for menneskets udvikling. Derfor er vi nærværende og opmærksomme i mødet med børnene. Vi har fokus på den gode relation, hvor ligeværdig og omsorgsfuld kommunikation er i centrum. Vi går bag om adfærden og er undersøgende på barnets hensigt for derved at kunne reagere relevant og hensigtsmæssig.

Vi er desuden opmærksomme på, at vi er rollemodeller for den gode kommunikation og at børnenes indbyrdes kommunikation understøtter den gode relation.

Vi har generelt fokus på børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling, da dette er en forudsætning for udvikling af bl.a. sprog og læsefærdighed.

Vi ved at, 

 • at bevægelsesglæde ofte opstår sammen med andre
 • at alle lærer ved at være sammen med andre, som de kan spejle sig i og samarbejde med
 • alle styrker kropsbevidsthed ved at anvende kroppens funktioner og mekanismer 
 • alle øger udholdenhed, kropsstyrke og mod gennem forskellige motoriske udfordringer
 • børn lærer verden at kende gennem kroppen ved hjælp af sanserne.

Vi vil understøtte det enkelte barns glæde, mod og nysgerrighed med udgangspunkt i og respekt for barnets personlighed, udviklingsniveau- og tempo. Vi vil arbejde for, at børnene bliver bevidste om sig selv og deres egne muligheder og kompetencer.

Vi lægger også vægt på barnets mulighed for og evne til, at være i små og store fællesskaber. Det handler om både at kunne udtrykke egne ønsker, idéer og behov samt at kunne lytte til andre. Alle børn skal lære at være i og opleve at være en del af et fællesskab.

Vi giver børnene mulighed for, at få gode og lærerige oplevelser i naturen, da de herved får et godt forhold til naturen og på denne måde lærer at passe på vores natur. Vi følger børnenes nysgerrighed og underbygger deres egen viden med mere viden. Vi laver eksperimenter, hvor børnene med deres sanser oplever og lærer om naturfænomener. Vi sår og planter, så børnene lærer om planters udvikling og hvor maden kommer fra.

Legepladsen lægger med sin indretning og placering omgivet af krat, skov og skrænter op til at børnene udvikler sig godt motorisk og sansemotorisk og understøtter det enkelte barns glæde, mod og nysgerrighed.

Indenfor går naturen igen idet alle rum har vægge af træ, som, sammen med masser af dagslys, giver en behagelig stemning. Stuerne er indrettet forskelligt, samtidig med at de alle understøtter børnenes udfoldelses- og læringsmuligheder.

I Børnehuset Langå er der en forældrebetalt kommunal madordning til både vuggestue- og børnehavebørn.

Vi tilstræber at bruge økologiske råvarer og har guld i Det Økologiske Spisemærke.

Børnene får serveret morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Morgenmad

Morgenmaden er for de børn, der kommer i tidsrummet 06:30 til 07:30, og består af havregrød, havregryn og cornflakes.

Formiddagsmad

Formiddagsmaden er for børnehavens vedkommende rugbrød med smørbartog gulerødder eller frugt. For vuggestuen varierer formiddagsmaden i forhold til børnegruppens alder, men kan bestå af rugbrød, boller, frugt og grønt.

Frokost

Til frokost veksles der mellem varme retter og rugbrød med pålæg og tilbehør. Vuggestue og børnehave får det samme mad til frokost.

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmaden er som regel også det samme for vuggestue og børnehave, men kan selvfølgelig også variere, hvis der er meget små børn i vuggestuen. Eftermiddagsmaden kan bestå af frugtgrød/frugtsuppe eller boller, rugbrød eller knækbrød, som der altid serveres frugt til.

Vi arbejder ud fra Den styrkede læreplan, hvor vægten ligger på at skabe gode læringsmiljøer til at understøtte børnenes generelle udvikling.

Vi arbejder hele tiden med en kombination af to temaer -  i 2020 var det ”Sprog og kommunikation og børneperspektiver” i 2021 er det ”Krop, sanser og bevægelse” og ”Børnefællesskaber”.

Vi anvender redskabet ”Tegn på læring”, som har særligt fokus på den læring, som det pædagogiske personale opnår med henblik på, at justere på og skabe nye læringsmiljøer.  På denne måde bringer vi den opnåede læring med ind i det næste projekt og opkvalificerer dermed løbende læringsmiljøerne.

Vi møder vore forældre med samme positive tilgang som hos børnene. Det er vigtigt for os, at forældrene er trygge ved at aflevere deres børn – dette smitter også af på børnene.

Vi betragter forældrene som vigtige parter og forventer derfor også at forældrene er aktivt deltagende i samarbejdet omkring børnene. Samarbejdet er baseret på gensidig tillid og det er derfor vigtigt, at der er et højt informationsniveau mellem forældrene og det pædagogiske personale.

Da vi er et nyt hus, er vi i gang med at opbygge fælles traditioner i samarbejde med Forældrerådet. Her er de traditioner, som vi som udgangspunkt har.

 • Fastelavn
 • Påske
 • Skt. Hans
 • Høst
 • Jul
 • Bedsteforældredage

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.