Dagligdagen i vuggestuen

Dagens gang i vuggestuen i Gudenådalen

Morgen

Kl. 6.15 åbner Gudenådalen og vi mødes i all-rummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

Personalet møder ind således, at der kl. 7.15 er en personale fra hver stue, idet vi ved, at det er vigtigt for barn og forældre at blive modtaget af en voksen, de kender.

Kl. 7.35 går vi ind på stuerne, hvor vi hygger os med leg og andre aktiviteter.

Fx bruger vi på dette tidspunkt meget opmærksomhed på barnets bog og børnenes huse.

Børnene tilbydes et lille måltid ca. kl. 8.30, som består af rugbrød med smør

Under kl. 8.30 maden holder stuerne samlingsstund. Vi sidder ved bordet, og vi taler med børnene om hvilke børn, der er kommet, og hvilke børn vi mangler. Vi synger og fortæller historier.

Formiddag

Om formiddagen foregår der planlagte aktiviteter eller leg på legepladsen.

Med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke aktiviteter barnet skal deltage i.

Nogle er fx på tur eller til gymnastik i vores motorikrum.

Nogle gange bliver en lille gruppe børn inde og leger med fingermaling o. a.

De fleste dage leger børnene også på legepladsen.

Når vi skal ud at lege eller på tur, prioriterer vi at støtte barnet med at blive selvhjulpen.

Vi opfordrer barnet til selv at tage tøj af og på.

Vi betragter legepladsen som et læringsrum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen, at udforske de muligheder, der findes.

Når børnene kommer ind fra legepladsen, skal de tage tøj af og vaske hænder.

Her inddrager vi igen barnet så meget som muligt.

Middag

Kl. 10.30 spiser vi middagsmad.

Det er højt prioriteret at inddrage børnene i det praktiske   fx borddækning.

Vi spiser i små grupper - fordi vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger stor vægt på samtalen, og at børnene aktivt tager del i at øse mad op, selv skære ud, hælde op og række maden videre.

Søvn
Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

De fleste børn sover middagssøvn i vuggestuen.

Børnene sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser o.a.

De børn, der ikke sover, leger i alrummet eller på en af stuerne.

Det er vores holdning, at de mindste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i vuggestuen. Ofte sker der det, at barnet bliver ”overtræt” og stresset. Dette gælder også de ældre børn, men her vil vi i samråd med forældrene vurdere det enkelte barns behov for søvn.

Eftermiddag

Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags mad.

Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.

Mellem kl. 16.00 og 16.45 samles vi på en af stuerne i vuggestuen eller på vuggestuens legeplads.

Børnene leger eller får læst en historie.

Gudenådalen lukker kl. 16.45, fredag dog kl. 16.00.