Stuer og grupper

I Gudenådalen prioriterer vi at arbejde i små grupper både i vuggestuedelen og i børnehavedelen. Dette gør vi ud fra et inkluderende perspektiv, fordi vi mener at det er nemmere at inkluderer alle børn i små grupper.

Vuggestuen er inddelt i 3 stuer - Frøer, Tanglopper og Haletusser. I perioder  arbejdes på tværs af disse i aldersopdelte grupper 1 formiddag om ugen. Der er 13 børn på hver stue. 

Børnehaven er inddelt i 3 primær-grupper. 2 grupper med 3-4 årige børn og 1 gruppe med de ældste børn.

Dagligdagen i vuggestuen Dagligdagen i børnehaven