Om Børnehuset Gudenådalen

Børnehuset Gudenådalen er en topmoderne institution som startede 09-01-2012.

Læringsrum for børn og voksne: Læringsrummene tager udgangspunkt i læreplanstemaerne.

Fleksibel motorikrum: Dette er et multirum som kan ændres efter behov.

Atelier: Her er der mulighed for børn og voksne til at udvikle deres kreative evner.

Eksperimentarium: Dette er et rum, som tager udgangspunkt i naturen.

Digitale medier: Smart Boards i alle børnehavens grupperum, Mediekasse med bl.a. mikroskop, metaldetektor, IPad, GoPro kamera, mikrofoner

Sproghjørne: Dette er et fortællehjørne med bøger og computere.