Børnehuset Gudenådalen

Børnehuset Gudenådalen er beliggende i naturskønne omgivelser nær Gudenåen, Fladbroskov og de lokale fodboldbaner.

I Gudenådalen prioriterer vi at arbejde i små grupper både i vuggestuedelen og i børnehavedelen. Dette gør vi ud fra et inkluderende perspektiv, fordi vi mener at det er nemmere at inkluderer alle børn i små grupper.

 • Læringsrum for børn og voksne: Læringsrummene tager udgangspunkt i læreplanstemaerne.
 • Fleksibel motorikrum: Dette er et multirum som kan ændres efter behov.
 • Atelier: Her er der mulighed for børn og voksne til at udvikle deres kreative evner.
 • Eksperimentarium: Dette er et rum, som tager udgangspunkt i naturen.
 • Digitale medier: Smart Boards i alle børnehavens grupperum, Mediekasse med bl.a. mikroskop, metaldetektor, IPad, GoPro kamera, mikrofoner
 • Sproghjørne: Dette er et fortællehjørne med bøger og computere.

Børnehuset Gudenådalen har læringsrum, som tager udgangspunkt i lærerplanstemaerne.

Vi har eget motorikrum - lokale til kulturelle udtryksformer - eksperimentarium (natur) - sprogrum.

Børnehaven er funktionsopdelt og børnene har i store dele af dagen mulighed for at bevæge sig rundt i det meste af huset.

Udendørs har vi nogle fantastiske rammer med legepladsen bygget ind i terrænet. Vuggestuen har sin egen lille legeplads. Børnehavens legeplads giver mulighed for mange forskellige udfordringer. Ud over gynger, kolbøttestang og rutsjebane, er der også et bålhus, samt adgang til skov og krat.

Udenomsarealet er fantastisk - tæt på boldbaner, marker, skov og å.

Se dogme-video af vores udeområde.

Børnehuset Gudenådalen

Stavnagervej 2 D
8870 Langå
E-mail: bornehuset.gudenadalen@randers.dk

Pædagogisk leder

Tina Dam Gade
Telefon: 8915 9516 - 2182 6324
E-mail: tina.dam.gade@randers.dk

Vuggestuegrupper

Haletudserne 2156 7141

Tanglopperne 2156 7169

Frøerne          2156 7157

Børnehavegrupper

Græshopperne   2156 7132

Bierne                 2345 2156

Sommerfuglene  2363 9805

Guldsmedene     2363 9786

Åbningstider

Mandag- torsdag 06.30-16.45

Fredag                 06.30-16.00

Vuggestuen

Vuggestuen er inddelt i 3 stuer - Frøer, Tanglopper og Haletusser. I perioder  arbejdes på tværs af disse i aldersopdelte grupper 1 formiddag om ugen. Der er 13 børn på hver stue. 

Morgen

Kl. 6.30 åbner Gudenådalen og vi mødes i all-rummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.15.

Personalet møder ind således, at der kl. 7.15 er en personale fra hver stue, idet vi ved, at det er vigtigt for barn og forældre at blive modtaget af en voksen, de kender.

Kl. 7.35 går vi ind på stuerne, hvor vi hygger os med leg og andre aktiviteter.

Fx bruger vi på dette tidspunkt meget opmærksomhed på barnets bog og børnenes huse.

Børnene tilbydes et lille måltid ca. kl. 8.30, som består af rugbrød med smør

Under kl. 8.30 maden holder stuerne samlingsstund. Vi sidder ved bordet, og vi taler med børnene om hvilke børn, der er kommet, og hvilke børn vi mangler. Vi synger og fortæller historier.

Formiddag

Om formiddagen foregår der planlagte aktiviteter eller leg på legepladsen.

Med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke aktiviteter barnet skal deltage i.

Nogle er fx på tur eller til gymnastik i vores motorikrum.

Nogle gange bliver en lille gruppe børn inde og leger med fingermaling o. a.

De fleste dage leger børnene også på legepladsen.

Når vi skal ud at lege eller på tur, prioriterer vi at støtte barnet med at blive selvhjulpen.

Vi opfordrer barnet til selv at tage tøj af og på.

Vi betragter legepladsen som et læringsrum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen, at udforske de muligheder, der findes.

Når børnene kommer ind fra legepladsen, skal de tage tøj af og vaske hænder.

Her inddrager vi igen barnet så meget som muligt.

Middag

Kl. 10.30 spiser vi middagsmad.

Det er højt prioriteret at inddrage børnene i det praktiske   fx borddækning.

Vi spiser i små grupper - fordi vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger stor vægt på samtalen, og at børnene aktivt tager del i at øse mad op, selv skære ud, hælde op og række maden videre.

Søvn

Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

De fleste børn sover middagssøvn i vuggestuen.

Børnene sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser o.a.

De børn, der ikke sover, leger i alrummet eller på en af stuerne.

Det er vores holdning, at de mindste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i vuggestuen. Ofte sker der det, at barnet bliver ”overtræt” og stresset. Dette gælder også de ældre børn, men her vil vi i samråd med forældrene vurdere det enkelte barns behov for søvn.

Eftermiddag

Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags mad.

Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.

Mellem kl. 16.00 og 16.45 samles vi på en af stuerne i vuggestuen eller på vuggestuens legeplads.

Børnene leger eller får læst en historie.

Børnehaven er inddelt i 3 primær-grupper. 2 grupper med 3-4 årige børn og 1 gruppe med de ældste børn.

Morgen

Kl. 6.30 åbner Gudenådalen, og vi samles med vuggestuebørnene i all-rummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.15.

Formiddag

Kl. 7.30 Går vuggestuen på deres stuer, børnene i børnehaven kan nu vælge om de fortsat vil være i all-rummet eller om de vil benytte stuerne i børnehaveafdelingen.

Kl. 8.30 tilbydes børnene et lille formiddagsmåltid som ofte består af frugt og brød.

Kl. 9.00 tirsdag, onsdag og torsdag bliver børnene opdelt i aldersopdelte grupper, hvor der er planlagte aktiviteter. Torsdag er tur-dag, her har hver gruppe mulighed for at tage på tur ud af huset

Mandag og fredag er der fri leg og det er også her der er mulighed for spontane aktiviteter. Det er også disse dage der er mødeaktivitet.

Fredag er der legetøjsdag, her må børnene medbringe legetøj (dog på eget ansvar). Vi frabeder dog legetøj med lyd og våben.

Kl. 10.45 starte den første gruppe med at spise frokost

Frokost

Børnene spiser i deres primærgrupper dog spises der i de aldersopdelte grupper om torsdagen.

Kl. 11.00 starter de to andre grupper med at spise frokost

ca. 11.30 skal alle børnene på toilettet og herefter skal de på legepladsen. De børn der skal sove bliver puttet.

Eftermiddag

Kl. 14.00 Samles børnene i deres grupper, hvor de spiser eftermiddagsmad som fx består af frugt og brød.

Herefter er der fri leg indtil børnene bliver hentet. 

Fødselsdag

Vi fejre fødselsdag om torsdagen. Man kan vælge at fejre dagen i børnehaven eller at børnehaven kommer hjem til barnet og fejre barnet der. Man aftaler med en medarbejder fra barnets gruppe hvordan man ønsker dagen.

Legepladsen

Vi bestræber os så vidt det er muligt (alt efter vejret) at være så meget på legepladsen som muligt.

Vi ønsker at give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Køkkenfunktionen varetages af en uddannet køkkenassistent - Anne Marie.

Køkkenassistenten har ansvaret for at beregne dagskosten i forhold til vitaminer og mineraler, samt at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er så varierede og ernæringsmæssige korrekte som muligt.

Vi har det Økologiske Guldmærke og al mad laves stort set fra bunden. 

 • Vi serverer varm mad 4 gange om ugen og rugbrød inc. en lun ret 1 gange om ugen.
 • Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl. 7.15.
 • Der serveres formiddagsmad kl. 8.30.
 • Børnene bliver tilbudt mælk til frokost ellers serveres der vand til resten af måltiderne.
 • Der tages hensyn til de kostbehov børn under 1 år har.
 • Til fødselsdage opfordrer vi forældrene til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller.
 • Vi er i dialog med forældre og sundhedsplejerske omkring allergibørn.

Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis der er børn, der er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette.

 

Vi arbejder med udgangspunkt i Den nye styrkede læreplan og har stor fokus på at tilrettelægge og udvikle de læringsmiljøer vi tilbyder vore børn. 

Metoder

ICDP

Fri for mobberi vil være en gennemgående metode i arbejdet med den alsidige personligeudvikling og sociale kompetencer.

Mindre grupper - der vil være fokus på arbejdet med mindre grupper evt. på tværs af basisgrupperne, da der er evidens for at børns udvikling, læring og trivsel øges gennem differentierede fællesskaber.

Eksperimenter - for at sikre en løbende udvikling af afdelingen/afsnittet skal der arbejdes med 2 årige eksperimenter i forhold til udvikling af pædagogisk praksis.

Fokuspunkter

 • Fællesskab og sammenhæng
 • Kollegial refleksions og feedback kultur.
 • Pædagogisk dokumentation
 • Samlinger – måden vi holder dem på
 • Indretning og hvordan vi bruger rummene.
 • Børns udtryk - barnet som medskaber og producent – et aktivt læringsperspektiv
 • Barnets udsagn og signaler skal være tydelige
 • Fokus på proces og tegn på læring
 • Uderummet

Bestyrelsesmedlem/formand forældrerådet:
Michelle Stjernvik

Suppleant/næstformand forældrerådet:
Charlotte Toft

Medlem af forældrerådet:
Anne Klitte Thomasen

Medlem af forældrerådet:
Simone Ross Toft Bugge

Medlem af forældrerådet:
Lone Dokkedal

Vores praktikstedsbeskrivelse kan ses på Praktikportalen.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.