Børnehuset Gudenådalen

Børnehuset Gudenådalen er beliggende i naturskønne omgivelser nær Gudenåen, Fladbroskov og de lokale fodboldbaner.

I Gudenådalen prioriterer vi at arbejde i små grupper både i vuggestuedelen og i børnehavedelen. Dette gør vi ud fra et inkluderende perspektiv, fordi vi mener at det er nemmere at inkluderer alle børn i små grupper.

  • Læringsrum for børn og voksne: Læringsrummene tager udgangspunkt i læreplanstemaerne.
  • Fleksibel motorikrum: Dette er et multirum som kan ændres efter behov.
  • Atelier: Her er der mulighed for børn og voksne til at udvikle deres kreative evner.
  • Eksperimentarium: Dette er et rum, som tager udgangspunkt i naturen.
  • Digitale medier: Smart Boards i alle børnehavens grupperum, Mediekasse med bl.a. mikroskop, metaldetektor, IPad, GoPro kamera, mikrofoner
  • Sproghjørne: Dette er et fortællehjørne med bøger og computere.
Fysiske rammer

Børnehuset Gudenådalen har læringsrum, som tager udgangspunkt i lærerplanstemaerne.

Vi har eget motorikrum - lokale til kulturelle udtryksformer - eksperimentarium (natur) - sprogrum.

Børnehaven er funktionsopdelt og børnene har i store dele af dagen mulighed for at bevæge sig rundt i det meste af huset.

Udendørs har vi nogle fantastiske rammer med legepladsen bygget ind i terrænet. Vuggestuen har sin egen lille legeplads. Børnehavens legeplads giver mulighed for mange forskellige udfordringer. Ud over gynger, kolbøttestang og rutsjebane, er der også et bålhus, samt adgang til skov og krat.

Udenomsarealet er fantastisk - tæt på boldbaner, marker, skov og å.

Dagligdagen i vuggestuen

Vuggestuen er inddelt i 3 stuer - Frøer, Tanglopper og Haletusser. I perioder  arbejdes på tværs af disse i aldersopdelte grupper 1 formiddag om ugen. Der er 13 børn på hver stue. 

Morgen

Kl. 6.15 åbner Gudenådalen og vi mødes i all-rummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

Personalet møder ind således, at der kl. 7.15 er en personale fra hver stue, idet vi ved, at det er vigtigt for barn og forældre at blive modtaget af en voksen, de kender.

Kl. 7.35 går vi ind på stuerne, hvor vi hygger os med leg og andre aktiviteter.

Fx bruger vi på dette tidspunkt meget opmærksomhed på barnets bog og børnenes huse.

Børnene tilbydes et lille måltid ca. kl. 8.30, som består af rugbrød med smør

Under kl. 8.30 maden holder stuerne samlingsstund. Vi sidder ved bordet, og vi taler med børnene om hvilke børn, der er kommet, og hvilke børn vi mangler. Vi synger og fortæller historier.

Formiddag

Om formiddagen foregår der planlagte aktiviteter eller leg på legepladsen.

Med udgangspunkt i barnets alder og udvikling vurderer vi, hvilke aktiviteter barnet skal deltage i.

Nogle er fx på tur eller til gymnastik i vores motorikrum.

Nogle gange bliver en lille gruppe børn inde og leger med fingermaling o. a.

De fleste dage leger børnene også på legepladsen.

Når vi skal ud at lege eller på tur, prioriterer vi at støtte barnet med at blive selvhjulpen.

Vi opfordrer barnet til selv at tage tøj af og på.

Vi betragter legepladsen som et læringsrum, der giver børnene mulighed for, enten på egen hånd eller i samvær med en voksen, at udforske de muligheder, der findes.

Når børnene kommer ind fra legepladsen, skal de tage tøj af og vaske hænder.

Her inddrager vi igen barnet så meget som muligt.

Middag

Kl. 10.30 spiser vi middagsmad.

Det er højt prioriteret at inddrage børnene i det praktiske   fx borddækning.

Vi spiser i små grupper - fordi vi har erfaret, at det er den bedste ramme for et roligt måltid.

Vi lægger stor vægt på samtalen, og at børnene aktivt tager del i at øse mad op, selv skære ud, hælde op og række maden videre.

Søvn
Inden barnet bliver lagt ud at sove, tager vi os god tid til at hjælpe den enkelte med f. eks afklædning, komme på potte, toilet eller få skiftet ble.

De fleste børn sover middagssøvn i vuggestuen.

Børnene sover i barnevogn eller krybbe. De bliver puttet med sutter, bamser o.a.

De børn, der ikke sover, leger i alrummet eller på en af stuerne.

Det er vores holdning, at de mindste børn skal følge deres egen soverytme, og vi vækker derfor helst ikke børnene.

Det er vores erfaring, at børn, som bliver vækket, har mindre overskud til at lege og derfor ofte bliver kede af det. Det er også vores erfaring, at børn ikke falder tidligere i søvn om aftenen, selvom vi vækker barnet i vuggestuen. Ofte sker der det, at barnet bliver ”overtræt” og stresset. Dette gælder også de ældre børn, men her vil vi i samråd med forældrene vurdere det enkelte barns behov for søvn.

Eftermiddag

Efter middagssøvnen bliver børnene tilbudt eftermiddags mad.

Herefter er der leg på stuen eller på legepladsen.

Mellem kl. 16.00 og 16.45 samles vi på en af stuerne i vuggestuen eller på vuggestuens legeplads.

Børnene leger eller får læst en historie.

Gudenådalen lukker kl. 16.45, fredag dog kl. 16.00.

Dagligdagen i børnehaven

Børnehaven er inddelt i 3 primær-grupper. 2 grupper med 3-4 årige børn og 1 gruppe med de ældste børn.

Morgen

Kl. 6.15 åbner Gudenådalen, og vi samles med vuggestuebørnene i all-rummet, hvor børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 7.15.

Formiddag

Kl. 7.30 Går vuggestuen på deres stuer, børnene i børnehaven kan nu vælge om de fortsat vil være i all-rummet eller om de vil benytte stuerne i børnehaveafdelingen.

Kl. 8.30 tilbydes børnene et lille formiddagsmåltid som ofte består af frugt og brød.

Kl. 9.00 tirsdag, onsdag og torsdag bliver børnene opdelt i aldersopdelte grupper, hvor der er planlagte aktiviteter. Torsdag er tur-dag, her har hver gruppe mulighed for at tage på tur ud af huset

Mandag og fredag er der fri leg og det er også her der er mulighed for spontane aktiviteter. Det er også disse dage der er mødeaktivitet.

Fredag er der legetøjsdag, her må børnene medbringe legetøj (dog på eget ansvar). Vi frabeder dog legetøj med lyd og våben.

Kl. 10.45 starte den første gruppe med at spise frokost

Frokost

Børnene spiser i deres primærgrupper dog spises der i de aldersopdelte grupper om torsdagen.

Kl. 11.00 starter de to andre grupper med at spise frokost

ca. 11.30 skal alle børnene på toilettet og herefter skal de på legepladsen. De børn der skal sove bliver puttet.

Eftermiddag

Kl. 14.00 Samles børnene i deres grupper, hvor de spiser eftermiddagsmad som fx består af frugt og brød.

Herefter er der fri leg indtil børnene bliver hentet. 

Fødselsdag

Vi fejre fødselsdag om torsdagen. Man kan vælge at fejre dagen i børnehaven eller at børnehaven kommer hjem til barnet og fejre barnet der. Man aftaler med en medarbejder fra barnets gruppe hvordan man ønsker dagen.

Legepladsen

Vi bestræber os så vidt det er muligt (alt efter vejret) at være så meget på legepladsen som muligt.

Kontakt og åbningstider

Børnehuset Gudenådalen
Stavnagervej 2 D, Stevnstrup
8870 Langå

E-mail: bornehuset.gudenadalen@randers.dk

Pædagogisk leder
Tina Dam Gade
Tlf.: 8915 9516/2182 6324

tina.dam.gade@randers.dk

Vuggestuegrupper

Haletudserne

    8915 9512

Tanglopperne

    8915 9513

Frøerne

    8915 9514

Børnehavegrupper

Græshopperne

    8915 9511

Sommerfuglene

    8915 9518

Guldsmedene

    8915 9519

Åbningstider

Mandag til torsdag fra kl. 6.15-16.45
Fredag fra kl. 6.15-16.15

Pr. 01.01 2017 - 31.12 2018 er vi med i en forsøgsordning med udvidet åbningstid. 

Madordning

Vi ønsker at give børnene sunde kostvaner og hyggeligt samvær omkring spisningen.

Køkkenfunktionen varetages af en uddannet køkkenassistent - Anne Marie. Hun er ansat 25 timer pr. uge og har desuden hjælp af Rikke.

Køkkenassistenten har ansvaret for at beregne dagskosten i forhold til vitaminer og mineraler, samt at tilrettelægge kosten således, at måltiderne er så varierede og ernæringsmæssige korrekte som muligt.

 Vi serverer varm mad 3 gange om ugen og rugbrød 2 gange om ugen.

Børnene kan få morgenmad hver dag indtil kl. 7.15.

Desuden får børnene en rugbrød m. smør ca. kl. 9.

Børnene bliver tilbudt letmælk eller vand til måltiderne.

Børn under 1 år følger deres egen kostplan og spisetider.

Børn under 1 år tilbydes mælkeerstatning, grød, kartofler og grøntsager.

Vi taler løbende med forældrene om den individuelle kostplan.

Vi er opmærksomme på at begrænse brugen af sukker.

Til fødselsdage opfordrer vi forældrene til at begrænse det usunde og i stedet medbringe f. eks frugt, popcorn, pølsehorn eller boller.

I julemåneden er børnene med til at bage småkager, som de gerne må smage.

Vi rådgiver os med forældre og sundhedsplejerske omkring allergibørn.

Hvis et barn skal undgå mælk, gluten eller andet i kosten, beder vi om en lægeerklæring. Hvis der er børn, der er vegetarer eller af religiøse årsager ikke spiser svinekød, tager vi hensyn til dette.

Pædagogisk fokus

Vi arbejder ud fra et fælles emne, som rammesætter det overordnede arbejde med læreplaner. Her arbejdes ud fra Dagtilbud Sydvests overordnede læreplan.

Emnet for første halvår i 2017 er

Derudover vil rammen være at Sprog og kognition, samt Kulturelle udtryksformer som er fokus områder i Randers Kommune i 2017. Dette tænkes ind og beskrives i alle de aktiviteter, der sættes i værk.

Der udarbejdes en SMTTE for hver læreplansperiode og beskrivelse de enkelte aktiviteter. Husk at disse skal evalueres, med henblik på at bringe erfaringer videre.

Metoder    

ICDP

Fri for mobberi vil være en gennemgående metode i arbejdet med den alsidige personligeudvikling og sociale kompetencer.

Mindre grupper - der vil være fokus på arbejdet med mindre grupper evt. på tværs af basisgrupperne, da der er evidens for at børns udvikling, læring og trivsel øges gennem differentierede fællesskaber.

Eksperimenter - for at sikre en løbende udvikling af afdelingen/afsnittet skal der arbejdes med 2 årige eksperimenter i forhold til udvikling af pædagogisk praksis.

Fokuspunkter

Fællesskab og sammenhæng

Kollegial refleksions og feedback kultur.

Pædagogisk dokumentation

Samlinger – måden vi holder dem på

Indretning og hvordan vi bruger rummene.

Børns udtryk - barnet som medskaber og producent – et aktivt læringsperspektiv

Barnets udsagn og signaler skal være tydelige

Fokus på proces og tegn på læring

Uderummet

 

 

Forældreråd

Bestyrelsesmedlem/formand forældrerådet:
Tine Lykke Nielsen

Suppleant/næstformand forældrerådet:
Susanne Kjeldal Vinther

Medlem af forældrerådet:
Rasmus Hougaard

Medlem af forældrerådet:
Stine Buus Larsen

Medlem af forældrerådet:
Kristina Lund

Praktikstedsbeskrivelse