Traditioner

I Birkebo har vi nogle faste traditioner.

I vuggestuen er det bl.a.:

 • Fastelavn
 • Påskefrokost
 • Blomstens dag/Bedsteforældredag
 • Sankt Hans
 • Høsttema
 • Birkebos fødselsdag
 • Julefrokost

I børnehaven er det bl.a.:

 • Fastelavn
 • Påskefrokost
 • Sankt Hans fest
 • Høsttema
 • Blomstens dag/Bedsteforældredag
 • Birkebos fødselsdag
 • Julefrokost

I årets løb har vi nogle faste planlagte temaer og aktiviteter. Som eksempel på disse kan nævnes:

 • Fastelavnstema
 • Påsketema
 • Feriekasser
 • Så blomster/Blomstens dag
 • Naturdag /-uger
 • Sankt Hans-tema
 • Høsttema
 • Fælles temaer
 • Juletema

Udover dette arbejdes der i det daglige med alle lærerplanstemaerne. Arbejdet med lærerplaner, aftalemål og sprog er integreret i alle vores temaer.