Om Børnehuset Birkebo

Birkebo er en afdeling under Dagtilbud Sydvest, som er kombineret med både vuggestue- og børnehavebørn.

Vuggestuen er inddelt i grupperne: Myretuen og Tusindben, som er normeret til 13 børn i hver gruppe. I vuggestuen er der tilknyttet 7 medarbejdere + en pædagogstuderende.

Børnehaven er normeret til 44 børn, som er fordelt på 3 grupper. Blå og Grøn gruppe med de 3-4 årige, og Stjernen med de kommende skolebørn. I børnehaven er der tilknyttet 5 medarbejdere.