Lærerplaner

Vi arbejder med alle 6 lærerplanstemaer hele tiden, men har i perioder et særligt fokus på enkelte af temaerne.

I 2013 og 2014 havde vi et særligt fokus på personlige og sociale kompetencer.

I 2015 har vi et særligt fokus på Krop og bevægelse.

Her er eks. på emner, vi har arbejdet med: