Fysiske rammer

Grunden, som huser Børnehuset Birkebo, var oprindelig en oase af birketræer. Deraf navnet Birkebo.

Børnehuset Birkebo har gode fysiske rammer både inde og ude.

I den forreste ende af huset er de to børnehavegrupper for de 3-4 årige placeret. I midten er vores køkken og store alrum, og i den bagerste ende er de to vuggestuegrupper placeret. i eget lokale i denne del af huset er gruppen for de 5-6 årige placeret.

Børnehuset Birkebo er omkranset af en dejlig stor legeplads med mange forskellige legemuligheder. Legepladsen er opdelt sådan at vuggestuen har deres egen del, der er målrettet deres aldersgruppe, ligeledes har børnehaven. Ofte benytter vuggestuen sig af børnehavens legeplads, som er med til at skabe genkendelighed og tryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave.