Fysiske rammer

Som idegrundlag er Birkebo tegnet efter de gamle vikinge langhuse.

Grunden, som huser Birkebo, var oprindelig en oase af birketræer. Deraf navnet Birkebo.

Som centrum i Birkebo har vi Torvet, som binder huset sammen. Der er 2 vuggestuegrupper i den ene ende af Birkebo og 2 børnehavegrupper i den anden. Vi har en 3. børnehavestue, som huser de ældste børn.

Vi har en dejlig og stor legeplads, der omkranser hele Birkebo. Den er indrettet med legemuligheder til både vuggestue- og børnehavebørnene.