Børnehuset Birkebo

Om Børnehuset Birkebo

Birkebo er en afdeling under Dagtilbud Sydvest, som er kombineret med både vuggestue- og børnehavebørn.

Beliggenhed

Børnehuset Birkebo er centralt placeret på Viborgvej, tæt ved Randers Centrum og ikke langt fra motorvejen.

Fysiske rammer

Grunden, som huser Børnehuset Birkebo, var oprindelig en oase af birketræer. Deraf navnet Birkebo.

Dagligdagen

I Børnehuset Birkebo vægter vi højt at arbejde tæt sammen fagligt på tværs af huset, med både fælles og individuel fokus på f.eks. læreplanstemaerne.

Stuer og grupper

I Birkebo er vi fordelt på 5 stuer.

Traditioner

I Børnehuset Birkebo har vi nogle faste traditioner.

Studerende

Find praktikstedsbeskrivelsen

Lærerplaner

Vi arbejder med alle 6 lærerplanstemaer hele tiden, men har i perioder et særligt fokus på enkelte af temaerne.

Madordning

I Børnehuset Birkebo er der en forældrebetalt kommunal madordning til både vuggestue- og børnehavebørn.