Børnehuset Birkebo

Om Børnehuset Birkebo

Birkebo er en kombineret institution med både vuggestue og børnehavebørn.

Beliggenhed

Birkebo er placeret på Viborgvej, tæt ved bymidte og motorvej.

Fysiske rammer

Som idegrundlag er Birkebo tegnet efter de gamle vikinge langhuse.

Madordning

I Børnehuset Birkebo er der en forældrebetalt kommunal madordning til både vuggestue- og børnehavebørn.

Stuer og grupper

I Birkebo er vi fordelt på 5 stuer.

Traditioner

I Birkebo har vi nogle faste traditioner.

Lærerplaner

Vi arbejder med alle 6 lærerplanstemaer hele tiden, men har i perioder et særligt fokus på enkelte af temaerne.