Børnehuset Birkebo

Birkebo er en afdeling under Dagtilbud Sydvest. Det er en kombineret institution med både vuggestue- og børnehavebørn.

Børnehuset Birkebo er centralt placeret på Viborgvej, tæt ved Randers Centrum og ikke langt fra motorvejen. Der kører bybusser/rutebiler lige udenfor døren.

Børnehuset Birkebo gemmer sig i et lille grønt område omkranset af birketræer og en lille sø. Desuden ligger det tæt på mange andre grønne områder, herunder Doktor Parken, Fladbro skov, Vestparken og Naturcentret m.fl.

Børnehuset Birkebo
Viborgvej 98 B
8920 Randers NV

Telefon: 8915 9200
E-mail: birkebo@randers.dk

Pædagogisk leder
Sussi Steenfeldt
Telefon: 5133 8688
E-mail: sussi.eva.steenfeldt@randers.dk

Telefon til stuerne
Mariehøns 5115 9674
Sommerfugle/Humlebi 5115 9669
Myretuen 5115 9670
Tusindben 5115 9672
Åbningstider
Mandag-torsdag:   06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

 

Grunden, som huser Børnehuset Birkebo, var oprindelig en oase af birketræer. Deraf navnet Birkebo.

Børnehuset Birkebo har gode fysiske rammer både inde og ude. I den forreste ende af huset er de to børnehavegrupper for de 3-4-årige placeret. I midten er vores køkken og store alrum, og i den bagerste ende er de to vuggestuegrupper placeret. I eget lokale i denne del af huset er gruppen for de 5-6-årige placeret.

Børnehuset Birkebo er omkranset af en dejlig stor legeplads med mange forskellige legemuligheder. Legepladsen er opdelt sådan, at vuggestuen har deres egen del, der er målrettet deres aldersgruppe, og det samme har børnehaven. Ofte benytter vuggestuen sig af børnehavens legeplads, hvilket er med til at skabe genkendelighed og tryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave.

Se dogme-video af vores udeområde.

Se dig om på legepladsen

Vuggestuen er inddelt i grupperne Myretuen og Tusindben. Hver gruppe er normeret til 13 børn. I vuggestuen er der tilknyttet syv medarbejdere og en pædagogstuderende.

I vuggestuen arbejdes der ud fra læreplanstemaerne og vores aftalemål.

Dagligdagen

Kl. 09:00 spiser vi formiddagsmad og har samling. Herefter laver vi forskellige aktiviteter i mindre grupper, er på legepladsen eller tager på ture ud af huset. Vi prioriterer at komme ud hver formiddag uanset vejret.

Kl. 11:00 spiser vi frokost på stuerne eller ude på legepladsen, hvis vejret er godt. Når vi har spist, skal de små i vuggestuen på badeværelset. Derefter skal de fleste have en middagslur. Vi tager meget hensyn til det enkelte barns sove- og spiserytme, så det kan i vuggestuen være forskelligt fra barn til barn. Når de fleste sover, er der tid til lidt hygge med dem, der er vågne. De ældste, der ikke sover, kan være med børnehavebørnene på legepladsen.

kl. 14:00 spiser vi eftermiddagsmad på stuerne eller ude på legepladsen, hvis vejret er godt.

Man kan læse på Tabulex-skærmen ved vuggestueindgangen, hvad vi har lavet på de forskellige stuer. Det er også her, I finder vores ugeplaner og anden information.

Børnehaven er normeret til 44 børn, som er fordelt på tre grupper. Mariehøns og Sommerfugle er for 3-4-årige børn, mens Humlebi er for de kommende skolebørn. I børnehaven er der tilknyttet fem medarbejdere.

I børnehaven arbejder vi ud fra lærerplanstemaerne og vores aftalemål.

Dagligdagen

kl. 09:00 spiser vi formiddagsmad og holder samling. Herefter laver vi forskellige aktiviteter. Det kan være ture ud af huset, aktiviteter ude og inde, kreative udfoldelser, forløb i små grupper og meget andet. Hvad vi laver fra dag til dag, vil fremgå af vores månedsplaner, som I finder på Tabulex.

Kl. 11:00 spiser vi frokost på stuerne eller på legepladsen, hvis vejret er godt. Efter frokost går børnehavebørnene på legepladsen i stort set i alt slags vejr, men selvfølgelig kan der være undtagelser. På legepladsen er der mulighed for mange forskellige aktiviteter - kun fantasien sætter grænser.

kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad i alrummet eller udenfor, hvis vejret er godt.

Man kan læse på Tabulex-skærmen ved børnehaveindgangen, hvad vi har lavet på de forskellige stuer.

I Børnehuset Birkebo har vi nogle fælles traditioner, som vuggestuen og børnehaven holder sammen:

  • Fastelavn
  • Påskefrokost
  • Sankt Hans-fest
  • Høsttema
  • Blomstens dag/Bedsteforældredag
  • Julefrokost

I børnehaven har vi hvert år skovdage, hvor vi tilbringer hele dagen udendørs i et af de mange naturskønne områder, som vi har i nærheden. Vi laver også hvert år sommerferiekasser med de ældste børn i børnehaven.

I Børnehuset Birkebo er der en forældrebetalt kommunal madordning til både vuggestue- og børnehavebørn.

Vi får leveret friske fisk fra fiskehandleren og tilstræber at bruge økologiske råvarer. Vi har guld i Det Økologiske Spisemærke.

Børnene får serveret morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Morgenmad

Morgenmaden er for de børn, der kommer i tidsrummet 06:30 til 07:30, og består af havregrød, havregryn og cornflakes.

Formiddagsmad

Formiddagsmaden er for børnehavens vedkommende rugbrød med becel og gulerødder eller frugt. For vuggestuen varierer formiddagsmaden i forhold til børnegruppens alder, men kan bestå af rugbrød, boller, frugt og grønt.

Frokost

Til frokost veksles der mellem varme retter og rugbrød med pålæg og tilbehør. Vuggestue og børnehave får det samme mad til frokost.

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmaden er som regel også det samme for vuggestue og børnehave, men kan selvfølgelig også variere hvis der er meget små børn i vuggestuen. Eftermiddagsmaden kan bestå af frugtgrød/frugtsuppe eller boller, rugbrød eller knækbrød, som der altid serveres frugt til.

 

Der er i alt seks læreplanstemaer. Vi arbejder med alle temaerne hele tiden, men har i perioder et særligt fokus på enkelte af temaerne.

  • I 2013 og 2014 havde vi et særligt fokus på personlige og sociale kompetencer.
  • I 2015 havde vi et særligt fokus på krop og bevægelse.

Eksempler på emner vi har arbejdet med

Vores praktikstedsbeskrivelse kan ses på Praktikportalen.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.