Børnehuset Æblehaven

Børnehuset Æblehaven er en kombineret institution, opdelt i 3 afsnit: Vuggestuen, børnehaven og Troldebo

Æblehaven ligger tæt på Hornbæk skole omkranset af en dejlig legeplads med mange hyggekroge. Troldebo er beliggende i Fladbro skov med en skøn naturlegeplads samt Gudenåen lige om hjørnet.

Vuggestuen

Vuggestuen er normeret til 26 børn i alderen 0-3 år, som er fordelt på 2 stuer. Børnene er tilknyttet en primærstue, men vi planlægger ofte på tværs af stuerne og har næsten altid åbne døre, så børnene har mulighed for at lege i vores fælles alrum.

I planlægningen af hverdagen tager vi udgangspunkt i børnenes individuelle udviklingstrin og behov, samt hvilke indsatser og aktiviteter der kan styrke børnene mere generelt. Dette genspejles også i indretningen af stuerne, hvor vi har særligt fokus på at skabe små rum i de store rammer, hvilket giver børnene mulighed for fordybelse og afgrænsning i legen.

Børnehaven

Børnehaven er normeret til 44 børn i alderen 3-6 år, som er fordelt på 2 grupper:

Børnene er fordelt på Rød og Grøn stue som er beliggende ved siden af hinanden. Stuerne er i formiddagstimerne som udgangspunkt stueopdelt, men laver også aktiviteter på tværs. I de tidlige morgentimer og om eftermiddagen er børnehaven funktionsopdelt. Det betyder at børnene kan lege på begge stuer, og dermed danne relationer på tværs af stuerne. Børnene er i deres primære gruppe i spisesituationer, samling, fødselsdage og lignende.

Omkring september oprettes en førskolegruppe. Gruppen består af kommende skolebørn fra RØD og GRØN stue samt vores naturafsnit Troldebo. De mødes ca. 2 formiddage om ugen og laver alderssvarende og skoleforberedende aktiviteter samt ture ud af huset, der socialt, kognitivt og følelsesmæssigt kan gøre børnene så robuste og klar til skolestart som muligt.

Troldebo

Troldebo er normeret til 22 børn i alderen 3-6 år, og er vores naturafsnit beliggende i Fladbro Skov.

Troldebo fungerer som en selvstændig enhed med fuld åbningstid, men er samtidig en del af Børnehuset Æblehaven. I Troldebo bruger børnene det meste af dagen i uderummet - enten på egen legeplads, ved Gudenåen eller i Fladbro Skov.

Ligesom i Æblehaven etableres der også en førskolegruppe med kommende skolebørn omkring september.

6.30: Børnene begynder at møde ind. Der tilbydes morgenmad i vores alrum frem til kl. 7.20.

7.15: Børnene begynder at gå ned i deres eget afsnit.

Vuggestuen

7.15: Der er fri leg frem til formiddagsmaden.

8.30: Vi spiser formiddagsmad og holder samling.

9.30: Vi er laver dagens aktiviteter.

10:45 Vi spiser frokost og børnene puttes.

12.00: De fleste børn sover - resten leger inde eller er på legepladsen med børnehavebørnene.

14.00: Vi spiser eftermiddagsmad.

15.00: Vi hygger og leger inde eller ude indtil vi skal hjem.

Der vil i løbet af dagen tages hensyn til børnenes søvnbehov. Dette aftales med personalet på stuen.

Børnehaven

7.15: Fri leg frem til formiddagsmaden.

9.00: Vi spiser formiddagsmad, holder samling og snakker om dagens aktiviteter.

9.30: Dagens aktiviteter starter såvel inde som ude.

11.00: Vi spiser frokost.

12.00: Vi leger på legepladsen.

14.00: Vi spiser eftermiddagsmad.

15.00: Vi hygger og leger inde eller ude indtil vi skal hjem.

Troldebo

6.30: Vi åbner og børnene begynder at møde ind. Der tilbydes morgenmad frem til kl. 7.20.

7.30: Fri leg inde eller ude.

9.00: Vi spiser formiddagsmad og snakker om dagens aktiviteter.

9.30: Vi laver aktiviteter eller går på tur.

12.00: Vi spiser frokost - er vi på tur tager vi madpakker med.

13.00: Vi leger på vores dejlige legeplads.

14.30: Vi spiser eftermiddagsmad.

15.00: Vi leger ude indtil vi skal hjem.

I Troldebo tilstræber vi at bruge udelivet så meget som muligt!

Vuggestuen er opdelt på 2 stuer med 13 børn på hver. Men vi vægter også meget, at børnene lærer både andre børn og voksne at kende på tværs af stuerne.

Efter morgenmad kl. 7.20 i husets alrum åbner vi op på stuerne. På det tidspunkt er der kommet personale i begge vuggestuegrupper. Om morgenen prioriterer vi at børnene får en rolig og tryghedsfuld aflevering. Vi vil derfor gerne, at børnene afleveres ved lågen ind til alrummet, således der skabes færrest forstyrrelser for børnene på stuen. Her formidles den daglige kommunikation og informationer mellem forældre og personale. Vi vægter en åben og direkte dialog, således at vi kan give børnene de bedste muligheder i løbet af en vuggestuedag.

De børn, som er kommet, leger, laver puslespil, klipper eller andet, som de har lyst til. Vi hygger om børnene og giver dem en rolig start.

Ca. kl. 8.30 spiser vi rugbrød samt lidt frugt til.

Herefter går vi i gang med dagens aktiviteter, som bl.a. kan være forskellige aktiviteter, en gå-tur i nærområdet, en cykeltur til Doktorparken, biblioteket eller at komme ud at få lidt frisk på legepladsen.

Når formiddagen er slut bliver der serveret mad ca. kl. 10.45, og herefter puttes de børn, der skal sove til middag. De børn som ikke sover leger på stuerne, i vuggestuens alrum eller børnehavens legeplads.

Omkring kl. 14.00 spiser  vi eftermiddagsmad. Om eftermiddagen går vi ofte ud på legepladsen, eller laver små aktiviteter på stuen.

Vi forsøger så vidt muligt at tilpasse os børnenes søvnrytmer - så hvis der er nogen, som stadig har brug for en lur om formiddagen eller sen eftermiddag, aftales det med personalet på stuen.

Efter vi har tilbudt morgenmad i husets alrum mellem 6.30 og 7.20 går vi på stuerne, hvor vi modtager resten af vores børn. Fra kl. 7.30 og til ca. 9.00 modtager vi de sidste børn. Vi har meget fokus på modtagelse af børn i dette tidsrum, da barnets afsked med forælderen kan have stor indflydelse på, at barnet får en god dag i børnehaven. Samtidig sætter vi stor pris på en åben og direkte dialog mellem personale og forældre og sætter tryghed og gensidig tillid i højsædet. For de børn, som er kommet, sætter vi nogle små aktiviteter i gang, såsom modellervoks, plus-plus, spil eller andet som giver mulighed for fordybelse og en god kontakt til andre børn.

Vi holder samling før eller imens vi spiser formiddagsmad. Til samling snakker vi om dagens program, aktuelle emner eller oplevelser - både noget som kan være relevant for det enkelte barn, men også hele børnegruppen. Efter formiddagsmaden kl. 9.30 sætter vi gang i evt. planlagte eller spontane aktiviteter inde eller ude. Vi har særlig fokus på at arbejde i mindre grupper, da vi oplever børnene opnår størst læring og udvikling i disse. På AULA informerer vi løbende om planlagte aktiviteter samt ture ud af huset.

Vi spiser frokost kl. 11, hvorefter vi går på legepladsen.  Vi prioriterer udelivet i Æblehaven. Vi er altid ude mindst en gang om dagen - hvis vejret tillader det, så er vi ude hele dagen.

Vi spiser eftermiddagsmad kl. 14. Herefter er der fri leg frem til at børnene hentes.

I børnehaven vægter vi også den frie leg. Det er igennem den frie leg, at børn skaber de venskaber og nødvenlige sociale og personlige kompetencer i et naturligt perspektiv, som også er vigtig i deres udvikling. Derfor er det også vigtigt for os, at børnene har mulighed for at lege på tværs af stuer og alder.

Troldebo er Børnehuset Æblehavens naturafsnit med 22 børn og voksne, der elsker udeliv og alle de muligheder naturen giver for motoriske og intellektuelle udfoldelser.

I Troldebo serveres der morgenmad fra 6.30-7.20. Efter morgenmaden sættes enten små aktiviteter i gang eller vi går ud på vores dejlige legeplads, hvor vi nogle gange også spiser vores formiddagsmad. Herefter igangsættes planlagte aktiviteter samt ture ud af huset. Som udgangspunkt er vi på ture ud af huset tirsdag, onsdag og torsdag - nogle gange med hele gruppen - andre dage deler vi os op i mindre grupper. Vi har for det meste madpakker med. Er vi hjemme spiser vi for det meste udendørs. Efter frokost er vi igen ude at lege. Som regel på vores store legeplads, som nærmest ligner en skov. 

I Troldebo inspireres vi af årstiden og inddrager naturen så meget så muligt i vores pædagogiske hverdag. Det er vores mål at give børnene viden om og interesse for naturen, og vi tilbringer de fleste af vores børnehavetimer udendørs´- enten i skoven, ved åen eller på vores naturlegeplads.

Det er vigtigt inden man tager stilling til om man ønsker plads til sit barn i Troldebo, overvejer om man har et barn der trives med udeliv både sommer og vinter. Har man dette skal man endvidere overveje, om man er klar til de ekstra udfordringer det giver at have et naturgruppebarn, da det medfører ekstra indkøb af overtøj og fodtøj af god kvalitet.

Hvis man som forældre er interesseret i en plads til sit barn i Troldebo, skal kan man via Den Digitale Pladsanvisning skrive sit barn op til Børnehuset Æblehaven. Herefter kontaktes Pædagogisk leder, som kan opskrive barnet på en interesseliste eller informere om muligheden for at få en plads i Troldebo. Børn som allerede går i Børnehuset Æblehaven vil blive prioriteret, hvis der er en ledig plads. Men vi modtager også gerne børn udefra, hvis vi har muligheden for det.

Børnehuset Æblehaven
Myrdalsvej 1 A
8920 Randers NV

Troldebo
Himmelbovej 2
8920 Randers NV

Æblehaven 8915 9812
Troldebo 8915 9811

Pædagogisk leder
Julie Kirk Hedemann Gulløve
Telefon: 51169754
E-mail: jkhg@randers.dk

Åbningstider
Mandag-tirsdag: 06.30-16.30
Onsdag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.30

I ferieperioder som eksempelvis vinterferien, sommerferien samt efterårsferien vil der KUN være pasning i Æblehaven på Myrdalsvej for både Æblehavens og Troldebos børn. Derudover henvises til Randers Kommunes lukkedage for alle dagtilbud. Her vil der være mulighed for pasning for tilmeldte børn i Børnehuset Gudenådalen i Stevnstrup.

Vuggestuen

Februar: Fastelavnstema

Marts/april: Påsketema

April: Forældrekaffe i anledning af Æblehavens fødselsdag

November: Forældrekaffe

December: Juleforberedelser, julefrokost og evt. kirke for de ældste børn

Æbletræet

Februar: Fastelavnstema

Marts/april: Påsketema

April: Forældrekaffe i anledning af Æblehavens fødselsdag

Oktober: Forældrekaffe afholdes stuevis

December: Bedsteforældredag samt juleforberedelser, julefrokost og kirke

Troldebo

Februar: Fastelavnstema og forældremorgenkaffe

Marts/april: Påsketema

Maj: Forældremorgenkaffe

Juni: Bedsteforældredag

August: Forældremorgenkaffe

September: Høstfest

Oktober: Forældremorgenkaffe

December: Bedsteforældredag samt juleforberedelser, julefrokost og kirke

Derudover vil vi gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage i institutionen. I børnehaven tager vi også gerne på besøg i hjemmet. Mulighederne aftales med personalet på stuen.

I hele Børnehuset Æblehaven har vi fuld kost for alle børn. Fuldkostordningen betyder, at alle børn tilbydes:

  • Formiddag: Rugbrød med smør samt frugt/grønt.
  • Frokost: Der serveres både varmt mad samt rugbrød med en lun ret. Skal børnene på tur er det muligt at få en madpakke med.
  • Eftermiddag: Rugbrød, boller, koldskål, grød eller lignende samt frugt/grønt.

Bemærk! Det er ikke tilladt at børnene selv medbringer mad - medmindre der er aftalt særlige hensyn med personalet!

Der serveres et glas mælk til frokostmåltidet. Derudover serveres der vand til alle måltider.

Økologi

I Dagtilbud Sydvest vægter vi økologi i vores madordning, og dette har vi også særligt fokus på i Børnehuset Æblehaven. I Børnehuset Æblehaven er vi stolte over, at have opnået guld i "Det økologiske spisemærke", hvilket betyder at over 90 % af vores mad er økologisk. Derudover følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger, så børnene får en ernæringsrig og korrekt sammensat kost.

Madordningen er valgt af forældre og skal genvælges hver 2. år for en to-årig periode.

Hvis der er børn som har allergi overfor bestemte fødevarer, kan der tages hensyn mod fremvisning af en skriftlig lægeerklæring.

Sukkerpolitik

Med afsæt i sundhedsstyrelsens anbefalinger, ønsker vi at minimere indtaget af sukker mens børnene er hos os. Det beder vi jer som forældre om at bakke op omkring. Hvis man ønsker at dele lidt mundgodt ud i forbindelse  fødselsdage eller afslutning m.m., serveres kun et lille stykke kage - eller endnu bedre - nogle små fine frugtspyd eller andre sunde alternativer.

 

Respekt - Venskaber - Robusthed - Medbestemmelse

Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.

Leg, fordybelse, venskaber og robusthed er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres plads i omgivelserne at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til, samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Ligeledes lægger vi stor vægt på, at børnene udvikler selvværd. Selvværd er det, at man har overskud, tror på sig selv, føler glæde, nyder samvær med andre. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være nøjagtig, som de er og bliver respekteret for det - og at det er i orden at have de følelser, som man har. Man må gerne blive sur, gal og ked af det - og give udtryk for det. Vi voksne skal være der til at trøste, guide og støtte. Børn skal tages alvorligt, og deres spørgsmål, initiativer og leg skal have rum og mulighed for at kunne tilgodeses i så stort et omfang som muligt. Jo mere selvtillid og selvværd børnene har, jo lettere kan de lytte til både egne og andres behov. Og det er medvirkende til at skabe robuste børn.

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.

Vi vil også gerne udvikle børnenes sociale kompetencer. Børnene kan i stor udstrækning selv vælge, hvad de vil lave, hvilke aktiviteter/lege, de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme. Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige vil børnene kunne honorere dem, "vokse" og dermed få selvværd.

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, idet nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling, - det at kunne undersøge, opleve og eksperimentere. Vi følger gerne barnets spor.

Vi voksne skal støtte børnene i deres udvikling. Børnene øver sig og øver sig i nye ting. Det er af stor betydning, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser, så lysten til at lave forsøg, være eksperimenterende og nysgerrige bevares.

Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder såvel intellektuelt, motorisk som kreativt gennem de aktiviteter, som vi tilbyder dem. Færdigheder giver selvværd/selvtillid. Et barn "vokser", når det opdager, at det kan noget nyt. Det kan være lige fra selv at tage tøj på til det at klatre op i et træ. Derudover er det væsentligt for os at give børnene ny inspiration, så de får oplevelser, der både giver glæde i øjeblikket, men også oplevelser, som vækker deres interesse og giver dem lyst til at beskæftige sig yderligere med disse ting.

Vi er særligt opmærksomme på at samarbejde på tværs i hele Børnehuset Æblehaven. Det betyder blandt andet at vuggestue og børnehavebørnene i Æbletræet ofte besøger hinanden, der bliver arrangeret besøgsture til Troldebo og omvendt. Børnene lærer dermed hele huset samt de voksne at kende. I øvrigt er det en fordel ved sygdom og ferier, at alle børn kender alle voksne godt.

Vi modtager løbende pædagogstuderende, pædagogisk assistent studerende samt praktikanter fra forskellige skoler i Randers.

Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende kan ses på Praktikportalen.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.

Her kan du se en dogme-video af vores legepladser:

Æblehaven

Troldebo