Børnehuset Ålykke

Ålykke er placeret i et kolonihaveområde med naturen meget tæt på og ikke langt til bymidten. Vi har vores egen bæk i baghaven og har ikke langt til Gudenå og skov

Børnehaven Ålykke åbnede i 1998 i ombyggede lokaler. Huset var, inden det blev bygget om, et forsamlingshus for folkedansere og andre festlige begivenheder.

Det, at huset ikke oprindeligt er bygget til en daginstitution, gør at de fysiske rammer på mange måder er lidt utraditionelle, men meget funktionelle, med 2 store rum og flere små.

Vuggestuegruppen har sin egen bygning ved siden af børnehaven.

Børnehuset er placeret i et kolonihaveområde med naturen tæt på og ikke ret langt til bymidten. Vi har vores egen bæk i " baghaven," ikke langt til Gudenå og skov,- og ligger så langt væk fra de store trafikerede veje, at vi sagtens kan høre fuglene synge og se fasanerne trippe rundt på legepladsen. Dette er symboliseret i vores logo, som viser bækken, der snor sig gennem græs- og kornmark.

Se dogme-video af vores udeområde.

Om morgen går det meste af tiden med at sige godmorgen til børnene, vinke med dem og spise morgenmad. Vuggestuebørnene starter og slutter dagen inde i børnehaven.

9.00

Hver dag kl. 9.00 holder vi samling i vores grupper på tværs af stuerne - de er aldersopdelte. Vi starter med at spise og herefter tager vi hul på de planlagte aktiviteter.

Hver gruppe har en dag (gruppedag) hvor de laver noget sammen hele formiddagen. De dage hvor man ikke har gruppedag, er der fri lege rundt i huset. Måske er der nogle der tager på en lille tur, mens andre giver sig til at male, lege med perler, sy o.s.v. og nogle helt tredje leger med legoklodser eller tumler i puderne. Andre igen går på legepladsen.

10.45

Kl. ca. 10.45 samles vi på stuerne og spiser. Efter frokost går vi altid på legepladsen. Er vejret ti det, spiser vi eftermiddagsmaden derude.

13.45

Ca. kl. 13.45 spiser vi eftermiddagsmad. Herefter leger vi i hele huset igen. Om vinteren fortrinsvis indendørs, om sommeren fortrinsvis udendørs.

15.45

Ca. kl. 15.45 skal det meste af børnehaven være ryddet op og de sidste børn og voksne samles til en hyggestund i alrummet eller på legepladsen.

Børnehuset Ålykke
Hvidemøllevej 45
8920 Randers NV

E-mail: ålykke@randers.dk

Børnehaven: 8915 9250 5150 9927
Vuggestuen: 8915 9241 5133 3913

Pædagogisk leder
Sussi Steenfeldt
Telefon: 5133 8688
E-mail: Sussi.eva.steenfeldt@randers.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Vuggestuen og børnehaven får fuld kost, bestående af 3 måltider.

Vi serverer morgenmad i form af havregrød, cornflakes eller havregryn fra kl. 6.30 - 7.30.

Traditionerne i Børnehuset Ålykke er:

 • Fastelavn
 • Skovuger forår og efterår
 • Forestilling v. kommende skolebørn
 • Fotografering af børnene
 • Juleværksteder
 • Lucia
 • Julefrokost
 • Bedsteforældredage
 • Børnehavens fødselsdag

I løbet af året har vi nogle faste planlagte temaer og aktiviteter. Som eksempel på disse kan nævnes:

 • Fastelavn
 • Projektgrupper på tværs af stuerne
 • Projektuger
 • Skovuger
 • Juleværksteder

I projektgrupperne planlægger vi med udgangspunkt i vores aftalemål og de lærerplanstemaer vi har særligt fokus på.

Ligeledes er arbejdet med lærerplaner, aftalemål og sprog integreret i alle vores daglige aktiviteter og samlinger med børnene.

Vi fejrer gerne barnets fødselsdag. I vælger selv om vi skal hjem på besøg eller om i vil holde det her i børnehaven. I skal bare aftale det med personalet, gerne en måned før og så hænge en invitation op i børnehaven. Skal vi hjem på besøg, skal det være tirsdag, onsdag eller torsdag.

Fødselsdag fejres med ens egen stue. I vuggestuen holder vi fødselsdagen i huset.

 • Stine Skov
 • Signe Gotfredsen
 • Jesper Lanng
 • Anja Ydemann

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Hent seneste tilsynsrapport.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune