Traditioner

Herunder kan der læses mere om hvilke traditioner der er i Børnehaven Stevnstrup.

Februar

Fastelavnsfest i børnehaven.

Fællesspisning for forældre, børn, søskende og personale. Er tilmeldingen under 50 % aflyses den.

Marts/april

Vi holder påskefrokost og laver konkurrencer på legepladsen.

Maj/juni

Sommerfest med forældre og søskende (forældrerådsarrangement)

Juni

Børnehaven har fødselsdag den 1. juni.

Sankt Hans fest.

September

Forældremøde, hvor der er valg til forældrebestyrelsen.

December

Juletur den første søndag i advent, med forældre og søskende (forældrerådsarrangement).

Vi holder julefrokost.

Vi tager i kirke.

Julearrangement for børn og personale. Indholdet af dette arrangement kan være forskelligt.

Andre traditioner uden fast dato

Bedsteforældredag i børnehaven en gang om året.

Temauger 2 gange om året.