Stuer og grupper

Børnehaven Stevnstrup er opdelt i 3 grupper efter alder.

Vi har valgt aldersopdeling, fordi vi kan se følgende fordele:

 • Det pædagogiske arbejde kan målrettes mere præcist – også set i forhold til de lovmæssige krav der stilles hertil. Flere børn kan tilgodeses på netop deres udviklingsniveau.
 • Det er muligt at tilpasse såvel fysiske rammer, aktiviteter, ture m.m. til aldersgruppen
 • Større pædagogisk opmærksomhed på det enkelte barns udvikling (set i sammenhæng med de øvrige børn i gruppen)
 • Målrettede voksen initierede aktiviteter, hvor man arbejder med fælles opmærksomhed omkring et fælles emne/aktivitet
 • Mulighed for fordybelse og meningsfulde aktiviteter.
 • Udfordrende rammer, hvor der er respekt overfor børnenes udviklingsniveau
 • Grupperummet indeholder materialer og legetøj, der udfordrer aldersgruppen
 • Udvikling af selvværd, fordi alle oplever at kunne deltage – fokus på inklusion
 • Det bliver lettere at tilgodese alle børns behov og det aktive læringsprincip (beskrevet i forskningsprojektet VIDA, som afgørende for barnets læring og udvikling) kommer derfor i spil for alle børn.
 • Venskaber med jævnaldrende
 • Mere ro for de mindste børn
 • Mulighed for fordybelse for alle børn

For at skabe tryghed og sammenhæng i overgangen mellem dagpleje og børnehave er gruppen med de 3 årige i det "nye" hus, hvor dagplejen også har legestue.

Grupperne med de 4 og 5 årige holder til i det "gamle" hus. Dette hus er funktionsopdelt, hvilket vil sige at alle rum i dette hus har en funktion. Vi har musikrum, puderum, udklædningsrum, værksted, dukkekrog, spillerum, samt rum til gulvlege, f.eks. biler og klodser. Disse funktioner kan let ændres, hvis behovet opstår.

For at give børnene tryghed, har vi bevaret en vis tilknytning til stuerne i form af spisning, aktiviteter og samling med deres primære voksne.

Vi har valgt funktionsopdelingen, fordi vi mener, det giver flere valgmuligheder for børnene:

 • De kan knytte venskaber på tværs af stuerne.
 • Det giver færre konflikter børnene imellem.
 • De har flere voksne at vælge imellem.
 • Der er mere plads til fordybelse.
 • Børnene får medbestemmelse, de kan selv bestemme hvor og med hvem de vil lege.