Pædagogisk fokus

Her kan der læses mere om rammen for arbejdet med de pædagogiske læreplaner og det pædagogiske fokus i 2015.

Rammen for arbejdet med læreplaner i 2015

Der arbejdes ud fra et fælles tema, som rammesætter det overordnede arbejde med læreplaner. Her arbejdes ud fra Dagtilbud Sydvests overordnede læreplan.

Temaet for 1. halvår af 2016 var "Verden" og for 2. halvår vil det være "".

Derudover vil rammen være at Sprog og Krop/bevægelse, som er vores aftalemål med Randers Kommune tænkes ind og beskrives i alle de aktiviteter, der sættes i værk.

Der udarbejdes en SMTTE for hver læreplansperiode og beskrivelse de enkelte aktiviteter. Husk at disse skal evalueres, med henblik på at bringe erfaringer videre.

Metoder

ICDP

Fri for mobberi

Fri for mobberi vil være en gennemgående metode i arbejdet med den alsidige personligeudvikling og sociale kompetencer.

Der vil være fokus på arbejdet med mindre grupper evt. på tværs af basisgrupperne, da der er evidens for at børns udvikling, læring og trivsel øges gennem differentierede fællesskaber.

For at sikre en løbende udvikling af afdelingen/afsnittet skal der arbejdes med 2 årlige eksperimenter i forhold til udvikling af pædagogisk praksis. Disse beskrives i en SMTTE.

Fokuspunkter

Overordnet

  • Fællesskab, sammenhæng og organisering

Fælles fokuspunkter for afdelinger i Stevnstrup

  • Indretning – og hvordan vi bruger rummene.
  • Børns udtryk - barnet som medskaber og producent
  • Uderummet

Fokuspunkt for Børnehaven Stevnstrup

  • Sammenhænge mellem Dagpleje og Børnehave