Forældreråd

Forældrerådet består af:

  • Michelle Høegh Stjernvik - formand
  • Gitte Sjællænder Hedelund
  • Camilla Rasmussen
  • Karen Marie Stendrup Worm
  • Lasse Skovgaard Christensen