Børnehaven Stevnstrup

Børnehaven Stevnstrup ligger i et naturskønt område i nærheden af Gudenåen

Her er rige muligheder for at ture i naturen til bl.a. skov og åen. Herudover er vi naboer til Munkholmskolen og har dermed også sportsbaner i umiddelbar nærhed.

Børnehaven Stevnstrup består af 2 huse. I det ene hus er Panda-gruppen, køkken og dagplejens legestue. I det andet hus har Løverne og Girafferne til huse.

Legepladsen er rigtig stor og består af både legeredskaber og skov/natur.

Om Børnehaven Stevnstrup

Vi er normeret til 60 børn, fordelt i to huse. Vi har tre stuer, Pandaerne i "Det nye hus", og Løverne og Girafferne i "Det gamle hus". Derudover har dagplejen base i "Det nye hus" onsdag, torsdag og fredag. Dette er med til at give en mere glidende overgang fra dagplejen til børnehaven.

Vi kan bl.a. tilbyde dit barn:

 • At komme på udetur. Børnene skiftes til at komme på tur. Turen kan ligge i tidsrummet fra kl. 9. – 12. Vi bruger lokalområdet, dyreskoven, div. legepladser, stadion, og de grønne områder. Mængden af ture afhænger af de pædagogiske overvejelser omkring de enkelte børnegrupper.
 • At børnene selv er med til at vælge, hvad de har lyst til at lave hver dag. De voksne planlægger aktiviteter hver dag, som børnene kan vælge imellem, men børnenes idéer er også meget velkomne.
 • Aktiviteterne kan være ude leg, bål, kreative udfoldelser, fri for mobberi, værksted, motorikforløb m.m.
 • En en stor og spændende legeplads, hvor børnene rigtigt kan boltre sig i f.eks. sandmilen, urskoven, cykelbanen, på gyngerne, i legehusene, i sansegyngen og fodboldbane.
 • At få gruppen hjem til fødselsdag eller at blive fejret i børnehaven.
Dagligdagen i Børnehaven Stevnstrup

Børnehaven er inddelt i 3 grupper. 1 storebørnsgruppe Pandaerne og 2 grupper med 3-4 årig Løverne og Girafferne. Pandaerne er i "Det nye hus", og Løverne og Girafferne holder til er "Det gamle hus".

Fra 6.30-8 og igen fra ca. 15.30-17 samles alle 3 grupper i samme hus.

6.30-8.00: Vi åbner i Mælkebøtten, hvor vi tilbyder morgenmad (hvis ikke barnet vil have børnehavens morgenmad, bedes barnet spise hjemmefra). Giraf- og Panda børn afleveres i Mælkebøtten.

8.00: Giraf- og Løvebørn, der er afleveret i "Det nye hus", går over i "Det gamle hus".

8.30: Børnene bliver tilbudt en halv rugbrød med smør, inden dagens aktiviteter.

9.00: Holder vi samling i grupperne. Her kan dit barn vælge sig på dagens aktiviteter, eller bestemme sig for at lege med kammeraterne, hvis det er det, barnet har lyst til i dag.

9.00-11.00: Aktiviteter og leg.

11.00: Frokost. Dit barn spiser oftest med sin kontaktvoksen i en lille gruppe.

12-13.30: Alle er på legepladsen. Hvis dit barn har behov for at sove, er der mulighed for det i dette tidsrum (personalet afvikler på skift pauser og møder).

14.00 - 14.30 (Fredag 14.30-15 ca.): Vi spiser eftermiddagsmad.

15.30: Alle børn samles i "Det gamle hus".

(Ovenstående er ca. tider).

Kontakt og åbningstider

Børnehaven Stevnstrup
Bymarksvej 16, Stevnstrup
8870 Langå

Tlf. - Kontor: 89 15 95 83
E-mail: 
stevnstrup.boernehave@randers.dk

Pædagogisk leder
Tina Dam Gade
Tlf.: 89 15 95 83/21 82 63 24
E-mail: tina.dam.gade@randers.dk

Telefonnumre til stuerne

"Det gamle hus":

    89 15 95 81

"Det nye hus":

    89 15 95 82

Åbningstider

Pr. 01.01 2017 - 31.12 2018 er vi med i en forsøgsordning med udvidet åbningstid. 
Åbningstiden kan ses herunder.

Åbningstiderne i perioden 01.01.17-31.12.18 er:

Mandag til Torsdag kl. 6.30-17.00

Fredag kl. 6.30-16.30

Madordning

Efter en demokratisk afstemning blandt forældrene i Stevnstrup i efteråret 2014 starter vi pr. 1 januar 2015 fuldkostordning til alle børnehavebørn. Ordningen blev genvalgt ved afstemningen i 2016. Den valgte frokostordning vil være gældende frem til 31. december 2018. Næste valg gennemføres i efteråret 2018.

Der er ansat en ernæringsassistent - Susanne.

Forældreråd

Forældrerådet består af:

 • Michelle Høegh Stjernvik - formand
 • Gitte Sjællænder Hedelund
 • Camilla Rasmussen
 • Karen Marie Stendrup Worm
 • Lasse Skovgaard Christensen
Pædagogisk fokus

Der arbejdes ud fra et fælles tema, som rammesætter det overordnede arbejde med læreplaner. Her arbejdes ud fra Dagtilbud Sydvests overordnede læreplan.

Temaet for 2017 vil være "Fortællinger".

Derudover vil rammen være at Sprog og Kognition, samt Kulturelle udtryksformer bliv tænkt ind og beskrevet i alle de aktiviteter, der sættes i værk. Dette er temaer, der arbejdes med i hele Randers Kommune.

Der udarbejdes en SMTTE for hver læreplansperiode og beskrivelse de enkelte aktiviteter. Husk at disse skal evalueres, med henblik på at bringe erfaringer videre.

Metoder

ICDP

Fri for mobberi vil være en gennemgående metode i arbejdet med den alsidige personligeudvikling og sociale kompetencer.

Mindre grupper - der vil være fokus på arbejdet med mindre grupper evt. på tværs af basisgrupperne, da der er evidens for at børns udvikling, læring og trivsel øges gennem differentierede fællesskaber.

Eksperimenter - for at sikre en løbende udvikling af afdelingen/afsnittet skal der arbejdes med 2 årlige eksperimenter i forhold til udvikling af pædagogisk praksis. Disse beskrives i en SMTTE.

Fokuspunkter

 • Fællesskab og sammenhæng

 • Pædagogisk dokumentation

 • Kollegial refleksions og feedback kultur.

 • Opstart af nye børn

 • Tydelighed og synlighed i forhold til forældre

 • Børns udtryk - barnet som medskaber og producent – et aktivt læringsperspektiv

 • Barnets udsagn og signaler

 • Fokus på proces og tegn på læring

 • Samlinger – måden vi holder dem på

 • Indretning – og hvordan vi bruger rummene

Traditioner

Februar

Fastelavnsfest i børnehaven.

Fællesspisning for forældre, børn, søskende og personale. Er tilmeldingen under 50 % aflyses den.

Marts/april

Vi holder påskefrokost og laver konkurrencer på legepladsen.

Maj/juni

Sommerfest med forældre og søskende (forældrerådsarrangement)

Juni

Børnehaven har fødselsdag den 1. juni.

Sankt Hans fest.

September

Forældremøde, hvor der er valg til forældrebestyrelsen.

December

Juletur den første søndag i advent, med forældre og søskende (forældrerådsarrangement).

Vi holder julefrokost.

Vi tager i kirke.

Julearrangement for børn og personale. Indholdet af dette arrangement kan være forskelligt.

Andre traditioner uden fast dato

Bedsteforældredag i børnehaven en gang om året.

Temauger 2 gange om året.

Praktikstedsbeskrivelse