Traditioner

Vi synes, at traditioner er vigtige, da de dels er holdepunkter hen over året og dels kan vi på denne måde give børnene mulighed for, at få kendskab til vores historie.

Fødselsdage

Vi synes, at det er vigtigt, at fejre fødselsdag og gøre noget særligt for fødselaren.

Barnet bestemmer sammen med sine forældre hvor og hvordan fødselsdagen skal holdes. Vi kommer gerne hjem til barnet eller vi holder fødselsdagen i børnehaven, hvis barnet og forældrene ønsker det. Forældrene taler med barnets voksne i børnehaven senest 3 uger før fødselsdagen, da det skal passe ind i den øvrige planlægning i huset.

Også til fødselsdage vil vi henstille til, at man følger dagtilbuddets kostpolitik.

Jul

Julehygge i børnehaven sammen med forældrene med gløgg og æbleskiver.

Vi tager til gudstjeneste i Langå kirke sammen med de andre børnehaver i Langå.

Børnehavens fødselsdag

Børnehaven har fødselsdag den 18.januar. Vi fejrer dagen med saftvand og kage.

Fastelavn

Alle børn er klædt ud og vi synger fastelavnssange. Vi slår katten af tønden i hver sin gruppe og slutter med at få kakao og spise fastelavnsboller.

Forældrearrangementer

Der holdes to forældremøder om året, og så har vi forældresamtaler når barnet har været i børnehaven ca. 3 måneder.

Arbejdsdagen

Arbejdsdagen foregår en fredag eftermiddag med start kl. ca.16.00 og vi bliver ved efter behov. Vi starter med kaffe og kage, og så arbejdes der på de projekter man har skrevet sig på til. Vi har fællesspisning ca. kl. 18 eller når maden er færdig. Der arbejdes til vi er færdige, eller til børnene er det. Der er ikke sat sluttid på.

Sommerfesten

Sommerfesten arrangeres af forældrerådet i samarbejde med personalet og er altid enten efter sommerferien i august eller sidst i september. Vi sætter opslag op i børnehaven med program for aftenen og med tilmelding.

Bedsteforældredag

Hver gruppe inviterer deres bedsteforældre med en dag i børnehaven, her har vi lavet mange forskellige ting, men vigtigst vi hygger os sammen. I december er bedsteforældrene med til at lave juledekorationer.