Pædagogisk fokus

Vores pædagogiske og faglige profil tager udgangspunkt i dagtilbud lovens §1 og har derfor fokus på det pædagogiske personales rolle i forhold til, at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Personalet skaber trygge, støttende og udviklende værings- og læringsmiljøer, der kan rumme forskelligheder samt understøtter det enkelte barns behov for at udforske verden og udfordre sig selv. Personalet er desuden gode og tydelige rollemodeller, er nysgerrige, motiverer børnene og går forrest.

Personalet arbejder efter ICDP´s samspilstemaer, der bl.a. fordrer, at de er nærværende, anerkendende, følger barnets initiativ og guider barnet, så det får udviklet viden og handlekompetencer – både relationelt og i forhold til løsning af egne udfordringer.

Personalet er derudover undersøgende i forhold til barnets adfærd, historie, ressourcer og relationer. De skaber forståelse for og indsigt i hvad barnets hensigt er og handler relevant derefter.

Vi bruger SMITTE - modellen – både når vi planlægger aktiviteter og når vi laver handleplaner på børn, som vi har en særlig opmærksomhed på. Ved at anvende denne model har vi fokus på de tegn/signaler børnene giver.

Eksempel på en SMITTE-model

Overskrift: SMOL – Planter i den vilde natur

Sammenhæng

Hvad er vilkårene?

Læreplanstemaer

Mål

Hvad vil du gerne opnå?

Inklusion

Hvordan kan du tænke de udsatte børn?

Tiltag

Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes?

Varighed, rum, rammer, materialer, dokumentation, forældreinddragelse

Tegn

Hvordan kan du se, at du er på vej?

Evaluering

Nåede du dit mål?

Vores børnegruppe består af 19 børn, de ældste i børnehaven.

Vi vil i vores SMOL-tema arbejde med læreplanstemaer som natur og natur fænomener, sproglig udvikling og sociale kompetencer.

Vi tilrettelægger vores ture til forskellige destinationer, alt efter hvilke planter vi har valgt at have focus på.

Vi udforsker og eksperimenterer med planterne, igennem dette får børnene en naturfaglig viden og læring.

Vi vil skærpe børnenes nysgerrighed og forståelse for udvalgte planter i den vilde natur.

Vi vil arbejde med børnene bevidsthed om forskelligheden i de udvalgte planter. Nogle kan spises og andre er giftige.

Der tages udgangspunkt i børnenes interesse for og lyst til at eksperimenterer og lære nyt.

De er inddelt i mindre grupper med mulighed for læring på individuelt niveau.

Vi følger følger barnets initiativ og nysgerrighed.

Vi vil udforske planternes udseende, former, farver, dufte og evt. smag.

Vi får viden om planterne og laver små eksperimenter.

SMOL-temaet strækker sig over foråret 2015.

Vores destinationer:

  • Fladbro
  • Mølleskoven
  • Vestparken
  • Sdr. Vinge
  • Legepladsen.

Aktiviteter:

  • Bål mad og eksperimenter med brændenælder og skvalderkål.
  • Eksperimenter med mælkebøtter. Vi laver bla. Mælkebøtte sirup og kranse, kreative aftryk.
  • Vi udforsker planternes udseende, vi graver rødder op og tæller kronblade.
  • Muligvis terrarium med sommerfuglelarver.
  • Vi smager på skovsyre og bøgeblade.

Børnene er aktive og viser glæde og interesse i naturen.

Børnene danner nye interessefællesskaber.

Børnene taler om emnet og deler naturoplevelser.

Forældre inddrages ved at børnene taler om deres oplevelser hjemme.

 

Se i øvrigt "Værdier og politikker".