Madordning

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Skovtrolden. I Randers Kommune har forældrebestyrelsen mulighed for at til- eller fravælge den kommunale frokostordning for børnehavebørnene.

Institutionens tilkendegivelse om til- eller fravalg af frokostordning er gældende i en to-årig periode.