Månedsplaner

Vi lægger ikke månedsplaner på hjemmesiden, men skriver på Intra hvilke aktiviteter vi har planlagt.

Vi arbejder hen over et år med projekter, som løber ca. 4-8 uger.