Børnehaven Skovtrolden

Om Børnehaven Skovtrolden

Vores pædagogiske grundlag er naturen og udeliv og vi tager med bus ud i naturen ca. 3 gange om ugen i perioden uge 33 og frem til 1. marts.

Beliggenhed

Børnehaven Skovtrolden ligger på Vennevej 1 med en dejlig udsigt ud over Langå by (herlighedsværdi).

Fysiske rammer

Naturen er vores daglige legeplads, da vi tager med bus eller går ud til skovområderne.

Åbningstider

Børnehaven Skovtrolden har åbent i 50,5 timer pr. uge. Bestyrelsen fastsætter åbningstiden ud fra forældrebehov og den frekvens børnene faktisk møder op.

Stuer og grupper

I børnehaven, har vi valgt, at have aldersintegrerede grupper.

Madordning

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Skovtrolden.

Månedsplaner

Vi lægger ikke månedsplaner på hjemmesiden, men skriver på Intra hvilke aktiviteter vi har planlagt.

Pædagogisk fokus

Vores pædagogiske og faglige profil tager udgangspunkt i dagtilbud lovens §1 og har derfor fokus på det pædagogiske personales rolle i forhold til, at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Traditioner

Vi synes, at traditioner er vigtige, da de dels er holdepunkter hen over året og dels kan vi på denne måde give børnene mulighed for, at få kendskab til vores historie.

Studerende

Studerende er også velkomne i vores lille børnehave.