Børnehaven Skovtrolden

Børnehaven Skovtrolden ligger med en dejlig udsigt ud over Langå by

Børnehaven ligger tæt ved skolen og skolefritidsordningen, hvilket giver gode samarbejdsmuligheder. Vi kører med bus til skov og sø områderne, og om eftermiddagen nyder vi vores legepladsareal ved børnehaven.

Vores pædagogiske grundlag er naturen og udeliv og vi tager med bus ud i naturen ca. 3 gange om ugen i perioden uge 33 og frem til 1. marts.

I perioden 1. marts og frem til og med uge 32 arbejder vi med at integrere nye børn i afdelingen, og vi deltager også i et overgangsarbejde med skolerne. I denne periode tager vi ud i naturen, så ofte som vi kan.

Fysiske rammer

Legepladsen

Der er kommet hegn rundt om legepladsen. Den er omgivet af buske og træer, som er gode legesteder.

Ved børnehaven har vi en legeplads, hvor der er et stort fliseareal, 2 gyngestativer, legehuse, klatrestativ, rutsjebane, pilehytter og en bålplads.

Vi holder meget af de  træer, buske og bakker, vi har på området. Her kan børnene bruge deres fantasi, motorik, og der er mulighed for fordybelse.

Lokalerne

Børnehaven Skovtrolden flyttede i nye lokaler 1. januar 2005. Det er letbyggeri, som tidligere har været brugt som børnehave andre steder.

Huset er indrettet således at man kommer ind i et stort lyst rum, hvor der er plads til at børnene har deres egen garderobe.

Der er to børnetoiletrum, med henholdsvis 2 og 3 toiletter.

Personalelokalet bruges til rygsække, overtøj og til mødelokale.

Det første lokale indeholder legeområde og køkken. Her er muligheder for at tegne og lime eller lege med forskellige slags spil. Det er også her man kan sidde i sofaen og læse i en bog. De børn der kommer tidligt hygger sig med morgenmaden ved det store spisebord.

Her er et rengøringsrum og personaletoilet.

Det næste lokale bruges til gulvlege, der er et område med landbrugsmaskiner, traktorer og bondegård, og et område hvor der kan bygges med legoklodser, her er også mulighed for at sætte sig ved bordene og lege.

I dukkeværelset kan der laves ”mad”, leges med dukker og udklædningsstøj.

Her findes og et lille depot til materialer.

Vi har ikke meget indendørsplads, men plads det har vi til gengæld når vi er ude, og det er vi heldigvis det meste af tiden.

Transport og parkering

Børnehaven Skovtrolden ligger tæt ved Randersvej og Gydevej, hvor den offentlige bus kører regelmæssigt.

Vi har gode parkeringsforhold, idet vi benytter skolens parkeringsplads, som ligger nedenfor børnehaven.

Kontakt og åbningstid

Børnehaven Skovtrolden
Vennevej 1
8870 Langå

Telefon: 89 15 95 03
E-mail: boernehaven.skovtrolden@randers.dk

Pædagogisk leder:
Mette Hjort
Telefon: 2345 8633
E-mail: mette.hjort@randers.dk

Åbningstid

Børnehaven Skovtrolden har åbent i 50,5 timer pr. uge. Bestyrelsen fastsætter åbningstiden ud fra forældrebehov og den frekvens børnene faktisk møder op.

Mandag-torsdag: Kl. 6.15 - 16.30
Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Dagligdagen

I børnehaven, har vi valgt, at have aldersintegrerede grupper. Grupperne har faste voksne og er de fleste dage sammen til samling spisning om formiddagen. Grupperne hedder Brumbasserne og Mariehønsene og vi tager oftest på tur hver for sig.

Det meste af dagen leger børnene på tværs af grupperne. Vi laver også aktiviteter og projekter på tværs af aldersgrupperne for at give de yngste mulighed for at spejle sig i og lære af de store og for at give de store mulighed for, at hjælpe og vise omsorg til de yngste.

Vores hverdag starter kl. 6.15 hvor børnehaven åbner. Vi leger her til kl. ca. 8.30.

Børn og voksne gør sig klar med overtøj og rygsæk, til bussen henter os kl. 9.00, eller vi går til bestemmelsesstedet. Når vi er fremme i området sætter vi vores rygsække på en pæn række, og så går legen eller aktiviteterne i gang. Hver dag er der samling i grupperne inden der skal spises. I samlingen tages der mange forskellige emner op, som der bliver snakket om, og der læses historier, synges og der bliver lavet rim og remser. Vi laver også nogle gange bevægelsesaktiviteter.

Madpakkerne bliver spist i en hyggelig atmosfære, med mulighed for at fortælle, læse synge m.m.

Tilbage i børnehaven er vi på legepladsen, men hvis børnene er kolde og meget våde går vi ind og leger. Vi starter med at spise frugt kl.ca. 14.00 - børnene har frugt med hjemmefra. Vi rydder op og lukker børnehaven mandag til torsdag kl. 16.30, fredag 15.45.

Mandag er mødedag.

Er der ikke aftalt andet om fredagen, så er vi i børnehaven.

Praktiske ting i hverdagen

Telefon: Skal du ringe til børnehaven træffes vi bedst om morgenen indtil kl. 8.30 og igen om eftermiddagen efter kl. 13.00. der kan indtales besked på vores telefonsvarer i den periode vi er på tur.

Vi vil gerne have besked til børnehaven, hvis dit barn er syg eller af anden grund holder fri.

Børnene skal være i børnehaven kl. 8.30 for at være klar til at komme med på tur kl. 9.00 og kan hentes i børnehaven efter kl. 13.00 når vi er hjemme igen. Det er også muligt efter aftale at hente sit barn i det skovområde i er i.

Aktiviteter

Af særlige aktiviteter gennem året kan bl.a. nævnet: børnehavens fødselsdag, fastelavn, udflugtsture, forældresamtaler, arbejdsdag, forældremøder, bedsteforældredag, sommerfest, julefrokost og andre julearrangementer. Derudover har vi kaffedag ca. en gang om måneden fra marts til oktober. Ideen med kaffedagen er at skabe en pause i hverdagen, hvor man har mulighed for at hygge sig sammen med børnene og andre forældre i børnehaven.

Forældrene er altid velkommen til at deltage på vores ture.

Vi har engang imellem bamse/dukke dage, her kan børnene medbringe deres dukke eller tøjdyr, men til daglig bruger børnene børnehavens legetøj.

På opslagstavlen er der opslag om daglige aktiviteter. Der vil løbende være informationer fra forældrebestyrelsen og børnehaven.

Dagligt kan forældrene læse og måske se billeder fra vores oplevelser i løbet af dagen.

Når dit barn starter i Skovtrolden, får han/hun udleveret en lille rygsæk.

Det er vigtigt dit barn er klædt på til årstiden, da vi opholder os ude mange timer. Vi vil gerne have navn på alt overtøj, sko, madkasse, drikkedunk ol.

Sommertid

Om sommeren skal du huske at smøre dit barn med solcreme om morgenen. Vi skal nok supplere med vores solcreme midt på dagen. En kasket kan også være god til at beskytte hovedet med solen.

Vintertid

Det er vores erfaring, at en god flyverdragt, der er vandtæt er at foretrække, og en god ulden trøje eller fleecetrøje ofte er nødvendigt under flyverdragten.

Vinterstøvler der er vandtætte og åndbare kan vi anbefale, da børnene har støvlerne på i mange timer, og børnene går ikke af vejen for en god stor vandpyt. Uldne strømper, vanter samt uldundertøj er også godt i de kolde måneder, hvis dit barn let fryser.

I dårligt vejr har vi overtrækssko til forældrene, når de går ind på stuen så vi undgår vand der hvor børnene ligger og leger.

Hvad skal der medbringes?

Rygsæk indeholdende: madpakken, 1 drikkedunk meget gerne indeholdende vand eller mælk. Saftevand er ikke sagen i perioder med hvepse og bier og børnenes tænder har ikke godt af det. I rygsækkens forlomme vil vi gerne have et par strømper og et par underbukser som er lagt i en plastpose.

Et ekstra sæt tøj, der kan ligge i børnehaven, hvis børnene har et uheld, eller de er våde efter udetur.

Det er en god ide at dit barn har en jakke til brug, når det skal hjem fra børnehaven, for ind imellem er flyverdragten temmelig våd og beskidt. Husk at tage det våde tøj med hjem, for det bliver ikke tørt til næste dag når det hænger i børnehaven.

Fredag vil vi gerne have børnegarderoberne tømt for tøj sko m.m. Dette af hensyn til rengøringen.

Madordning

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Skovtrolden. I Randers Kommune har forældrebestyrelsen mulighed for at til- eller fravælge den kommunale frokostordning for børnehavebørnene.

Institutionens tilkendegivelse om til- eller fravalg af frokostordning er gældende i en to-årig periode.

Pædagogisk fokus

Vores pædagogiske og faglige profil tager udgangspunkt i dagtilbud lovens §1 og har derfor fokus på det pædagogiske personales rolle i forhold til, at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Personalet skaber trygge, støttende og udviklende værings- og læringsmiljøer, der kan rumme forskelligheder samt understøtter det enkelte barns behov for at udforske verden og udfordre sig selv. Personalet er desuden gode og tydelige rollemodeller, er nysgerrige, motiverer børnene og går forrest.

Personalet arbejder efter ICDP´s samspilstemaer, der bl.a. fordrer, at de er nærværende, anerkendende, følger barnets initiativ og guider barnet, så det får udviklet viden og handlekompetencer – både relationelt og i forhold til løsning af egne udfordringer.

Personalet er derudover undersøgende i forhold til barnets adfærd, historie, ressourcer og relationer. De skaber forståelse for og indsigt i hvad barnets hensigt er og handler relevant derefter.

Vi bruger SMITTE - modellen – både når vi planlægger aktiviteter og når vi laver handleplaner på børn, som vi har en særlig opmærksomhed på. Ved at anvende denne model har vi fokus på de tegn/signaler børnene giver.

Eksempel på en SMITTE-model

Overskrift: SMOL – Planter i den vilde natur

Sammenhæng

Hvad er vilkårene?

Læreplanstemaer

Mål

Hvad vil du gerne opnå?

Inklusion

Hvordan kan du tænke de udsatte børn?

Tiltag

Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes?

Varighed, rum, rammer, materialer, dokumentation, forældreinddragelse

Tegn

Hvordan kan du se, at du er på vej?

Evaluering

Nåede du dit mål?

Vores børnegruppe består af 19 børn, de ældste i børnehaven.

Vi vil i vores SMOL-tema arbejde med læreplanstemaer som natur og natur fænomener, sproglig udvikling og sociale kompetencer.

Vi tilrettelægger vores ture til forskellige destinationer, alt efter hvilke planter vi har valgt at have focus på.

Vi udforsker og eksperimenterer med planterne, igennem dette får børnene en naturfaglig viden og læring.

Vi vil skærpe børnenes nysgerrighed og forståelse for udvalgte planter i den vilde natur.

Vi vil arbejde med børnene bevidsthed om forskelligheden i de udvalgte planter. Nogle kan spises og andre er giftige.

Der tages udgangspunkt i børnenes interesse for og lyst til at eksperimenterer og lære nyt.

De er inddelt i mindre grupper med mulighed for læring på individuelt niveau.

Vi følger følger barnets initiativ og nysgerrighed.

Vi vil udforske planternes udseende, former, farver, dufte og evt. smag.

Vi får viden om planterne og laver små eksperimenter.

SMOL-temaet strækker sig over foråret 2015.

Vores destinationer:

  • Fladbro
  • Mølleskoven
  • Vestparken
  • Sdr. Vinge
  • Legepladsen.

Aktiviteter:

  • Bål mad og eksperimenter med brændenælder og skvalderkål.
  • Eksperimenter med mælkebøtter. Vi laver bla. Mælkebøtte sirup og kranse, kreative aftryk.
  • Vi udforsker planternes udseende, vi graver rødder op og tæller kronblade.
  • Muligvis terrarium med sommerfuglelarver.
  • Vi smager på skovsyre og bøgeblade.

Børnene er aktive og viser glæde og interesse i naturen.

Børnene danner nye interessefællesskaber.

Børnene taler om emnet og deler naturoplevelser.

Forældre inddrages ved at børnene taler om deres oplevelser hjemme.

 

Se i øvrigt "Værdier og politikker".

Traditioner

Vi synes, at traditioner er vigtige, da de dels er holdepunkter hen over året og dels kan vi på denne måde give børnene mulighed for, at få kendskab til vores historie.

Fødselsdage

Vi synes, at det er vigtigt, at fejre fødselsdag og gøre noget særligt for fødselaren.

Barnet bestemmer sammen med sine forældre hvor og hvordan fødselsdagen skal holdes. Vi kommer gerne hjem til barnet eller vi holder fødselsdagen i børnehaven, hvis barnet og forældrene ønsker det. Forældrene taler med barnets voksne i børnehaven senest 3 uger før fødselsdagen, da det skal passe ind i den øvrige planlægning i huset.

Også til fødselsdage vil vi henstille til, at man følger dagtilbuddets kostpolitik.

Jul

Julehygge i børnehaven sammen med forældrene med gløgg og æbleskiver.

Vi tager til gudstjeneste i Langå kirke sammen med de andre børnehaver i Langå.

Børnehavens fødselsdag

Børnehaven har fødselsdag den 18.januar. Vi fejrer dagen med saftvand og kage.

Fastelavn

Alle børn er klædt ud og vi synger fastelavnssange. Vi slår katten af tønden i hver sin gruppe og slutter med at få kakao og spise fastelavnsboller.

Forældrearrangementer

Der holdes to forældremøder om året, og så har vi forældresamtaler når barnet har været i børnehaven ca. 3 måneder.

Arbejdsdagen

Arbejdsdagen foregår en fredag eftermiddag med start kl. ca.16.00 og vi bliver ved efter behov. Vi starter med kaffe og kage, og så arbejdes der på de projekter man har skrevet sig på til. Vi har fællesspisning ca. kl. 18 eller når maden er færdig. Der arbejdes til vi er færdige, eller til børnene er det. Der er ikke sat sluttid på.

Sommerfesten

Sommerfesten arrangeres af forældrerådet i samarbejde med personalet og er altid enten efter sommerferien i august eller sidst i september. Vi sætter opslag op i børnehaven med program for aftenen og med tilmelding.

Bedsteforældredag

Hver gruppe inviterer deres bedsteforældre med en dag i børnehaven, her har vi lavet mange forskellige ting, men vigtigst vi hygger os sammen. I december er bedsteforældrene med til at lave juledekorationer.

Studerende

Studerende er også velkomne i vores lille børnehave. Der vil være en pædagog, der har ansvaret for vejledningen, men ellers ser vi sådan på det, at det er hele huset, der har studerende.

Du kan læse vores praktikstedsbeskrivelse her