Stuer og grupper

Vi har delt børnene i to grupper - én på hver stue. Grupperne er aldersintegrerede og hedder Filurerne og Spilopperne.

Grupperne har faste voksne og er de fleste dage sammen til samling spisning om formiddagen.

Det meste af dagen leger børnene på tværs af stuerne. Vi laver også aktiviteter og projekter på tværs af aldersgrupperne for at give de yngste mulighed for at spejle sig i og lære af de store og for at give de store mulighed for, at hjælpe og vise omsorg til de yngste.

Fra august samler vi de ældste børn fra de to stuer to gange om ugen, hvor de laver aktiviteter tilpasset deres alder og bl.a. går på besøg i SFO'en.