Om Børnehaven Rubjerg

Børnehaven er normeret til 40 børn fordelt på to stuer; Filurerne og Spilopperne.

Vores børnehave er funktionsopdelt og vi forsøger, at skabe små legerum ved hjælp af tæpper og reoler på de to stuer og i køkkenalrummet.

For at give børnene forskellige legemuligheder og for at understøtte børnenes muligheder for at danne relationer på tværs af stuerne, har vi åbne døre.